Ansökningsomgång till Nordic Talks

28.04.20 | Nyhet
Nordic Talks på Berkeley University
Fotograf
Tobias Grut/Nordic Talks at Berkeley
Har du en idé som kan väcka intresse för det nordiska i världen? Då bör du ansöka om Nordic Talks-bidrag.

Vi letar efter projekt som sätter nya dagordningar och stärker det nordiska tänkesättet på den globala arenan. The Nordics är Nordiska ministerrådets profileringsprojekt. Vi stödjer idéer och samarbeten som fångar upp gemensamma nordiska värderingar som tillit, innovation, hållbarhet, öppenhet och jämställdhet – i år med särskilt fokus på vårt nya koncept Nordic Talks.

VAD ÄR NORDIC TALKS?

Nordic Talks är en serie av samtal där man behandlar FN:s mål för hållbar utveckling genom aktuella händelser som fångar essensen av nordiska teman och frågor. Det är ett samtalskoncept som kan hjälpa dig att stärka ditt nordiska evenemang och sätta i gång diskussioner som gör skillnad.

 

Ett Nordic Talk kan hållas var som helst, när som helst. Det kan hållas i samband med befintliga evenemang som festivaler och konferenser, och det kan arrangeras lokalt av nordiska beskickningar i utlandet, icke-statliga organisationer, universitet, kreativa hjärnor och andra partner över hela världen.

 

De bästa samtalen kommer att redigeras till professionella poddavsnitt av Nordiska ministerrådet.

 

VAD FINANSIERAR VI?

Vi finansierar Nordic Talks över hela världen. Fokus ligger på projekt som är inriktade på FN:s 17 mål för hållbar utveckling och delar våra gemensamma nordiska värderingar som jämställdhet, tillit och innovation. 

 

Om du har rätt projekt i åtanke och ser en potential i att integrera Nordic Talks i ditt projekt kan vi hjälpa till att finansiera projektet och få ut ditt budskap till en större publik.

 

Du kan ansöka om tre olika bidrag: Small, Medium eller Large.

 

Den totala budgeten för den här ansökningsomgången är 3 miljoner danska kronor.

 

KRITERIER

Kriterier för att ansöka om bidraget Small:

 • Nordic Talks arrangeras som en del av evenemanget/aktiviteten man ansöker för.
 • De nordiska värderingarna och FN:s mål för hållbar utveckling betonas, och därigenom stödjer man Nordiska ministerrådets vision för 2030.
 • En stark nordisk berättelse.

 

Kriterier för att ansöka om bidragen Medium och Large:

 • Nordic Talks arrangeras som en del av evenemanget/aktiviteten man ansöker för.
 • De nordiska värderingarna och FN:s mål för hållbar utveckling betonas, och därigenom stödjer man Nordiska ministerrådets vision för 2030.
 • En stark nordisk berättelse.
 • Medfinansieringsgrad.
 • Minst tre dokumenterade partner, varav minst två från olika nordiska länder.
 • Åtminstone en nordisk ambassad/beskickning som projektpartner.

 

Dessutom läggs vikt på

 • den goda idén
 • kreativitet och innovation
 • potentiella paneldeltagare för Nordic Talks
 • potential för PR/varumärkesprofilering
 • medverkan av:
  • målgrupper
  • lokala partner
  • nätverk.

 

Ljudet från alla Nordic Talks måste spelas in och skickas till Nordiska ministerrådet. De bästa samtalen kommer att redigeras och sändas i vår poddserie med Nordic Talks. Du får tillgång till poddavsnittet tillsammans med material som gör det enkelt för dig att dela det med berörda intressenter i ditt nätverk. Vi kommer också att lansera poddserien med Nordic Talks över hela världen, vilket innebär att ditt samtal kan höras av en ännu större publik.

 

 

Den öppna ansökningsomgången är ett initiativ som ska implementera strategin för internationell profilering och positionering av Norden.

Det övergripande målet är att skapa ett enhetligt varumärke för Norden, ett varumärke med relevans för resten av världen som visar hur nordiskt tänkande har inspirerat många och hur gemensamma värderingar kan överskrida gränser, kulturer och generationer.

Tobias Grut, projektledare för profileringen av Norden

Det här är den sjunde ansökningsomgången. Sedan 2016 har 140 projekt från världens alla hörn fått stöd från The Nordics och lyft fram många innovativa idéer i det internationella rampljuset.

 

För nyheter och uppdateringar, följ The Nordics på: