Energilösningar för en grönare framtid - nytt nummer av Sustainable Growth the Nordic Way

17.05.18 | Nyhet
Fåglar på elledning_unsplash
Fotograf
Slava Bowman / Unsplash
Inför Nordic Clean Energy Week tar det nya numret av onlinemagasinet Sustainable Growth the Nordic Way en tur ut i världen för att se var nordiska energilösningar sätter hållbara fotavtryck.

Läs om resultaten i den färska analysen Nordic Green to Scale for countries, som granskar hur redan existerande nordiska klimatlösningar kan tillämpas i de baltiska länderna, Polen och Ukraina med vinster för både ekonomi och klimat.

Du får också läsa om hur de nordiska ländernas erfarenheter främjar utvecklingen av en integrerad elmarknad i Etiopien och Östafrika, och om nya teknologier som skapar negativa koldioxidutsläpp.