Energiløsninger for en grønnere framtid – nytt nummer av Sustainable Growth the Nordic Way

17.05.18 | Nyhet
Fåglar på elledning_unsplash
Fotograf
Slava Bowman / Unsplash
I forkant av Nordic Clean Energy Week tar det nye nummeret av onlinemagasinet Sustainable Growth the Nordic Way en tur ut i verden for å se hvor nordiske energiløsninger setter bærekraftige fotavtrykk.

Les om resultatene i den ferske analysen Nordic Green to Scale for countries, som gransker hvordan allerede eksisterende nordiske klimaløsninger kan tas i bruk i de baltiske landene, Polen og Ukraina med gevinster for både økonomi og klima.

Du får også lese om hvordan de nordiske landenes erfaringer fremmer utviklingen av et integrert kraftmarked i Etiopia og Øst-Afrika, og om nye teknologier som skaper negative karbondioksydutslipp.