Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Grænsehindringsrådet og Øresundsregionen er forbilleder i Europa

16.01.18 | Nyhet
Lena Andersson Pench
Fotograf
Anna Rosenberg
EU-Kommissionen bruger Øresundsregionen som et inspirerende eksempel på, hvordan lande kan samarbejde for at skabe vækst i et grænseområde. Det nordiske arbejde med at fjerne grænsehindringer fremhæves som et forbillede i Europa. Begge nævnes i EU-Kommissionens handlingsplan for at booste økonomien i Europas grænseregioner, som præsenteres i København.

– Øresundregionen har en lang tradition for et succesfuldt arbejde med grænseoverskridende projekter, eksempelvis arbejdet med at fremme grænsependling, som vi fremhæver som et godt eksempel på grænsesamarbejde i vores handlingsplan, siger Lena Andersson Pench.

Hun er direktør for EU-Kommissionens afdeling for regionalpolitik og bypolitik og præsenterer handlingsplanen ved tre arrangementer og i tre interessante grænseregioner: København i Danmark, Merida i Spanien og Bratislava i Slovakiet.

Grænseområderne sakker bagud 

Næsten en tredjedel af Europas befolkning bor i en grænseregion med nabolandets arbejdsmarked inden for rækkevidde.  2 millioner europæere er grænsependlere.

Men langt fra alle grænseregioner har haft en så målrettet integrationsproces med regionalt udviklingsarbejde og brobygning som i Øresundsregionen.

Europas grænseområder har stadig en dårligere økonomi og en dårligere adgang til offentlig service end andre dele af landene. 

10 forslag til at booste økonomien

I den handlingsplan, som blev vedtaget den 20. september 2017, peger EU-Kommissionen på en række mulige tiltag, som man vil støtte. Det handler blandt andet om at fremhæve succesfulde løsninger inden for digital forvaltning, at tilskynde til fælles arbejdsformidlinger, at kortlægge behovet for jernbaner, at forbedre forudsætningerne for grænseoverskridende behandling og at støtte oprettelsen af tilgængelige og pålidelige informationstjenester – alt sammen for at gøre det lettere for mennesker at bo og arbejde på forskellige sider af grænsen.

Hvis blot 20 procent af de eksisterende grænsehindringer blev fjernet, ville grænseområdernes BNP endda stige med 2 procent. Der forventes også en stor effekt på beskæftigelsen, og det ville kunne skabe en million jobs, skriver EU-Kommissionen.

Kigger på Norden

Da EU-Kommissionen udarbejdede handlingsplanen, studerede man blandt andet Nordisk Ministerråds grænsehindringsarbejde, som fremhæves i rapporten som et succesfuldt eksempel.

Tirsdag den 16. januar i København medvirker blandt andre Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd, og Thomas Antoine, generalsekretær i Benelux Union og Bertel Haarder, folketingsmedlem og tidligere minister.

27 grænsehindringer er fjernet

Dagfinn Høybråten synes, at grænsehindringsarbejdet er særligt relevant i en nordisk sammenhæng.

– Jeg er glad for, at der på europæisk niveau er interesse for den måde vi har struktureret det nordiske grænsehindringsarbejde på siden 2014. På nordisk niveau har vi været i stand til at involvere både de grænseregionale aktører og de nationale ministerier med henblik på at øge mobiliteten mellem de nordiske lande. Det er et solidt arbejde, som siden begyndelsen har bidraget til, at 27 nordiske grænsehindringer er blevet fjernet, siger han.

 

 

 

 

Kontakt