Med Svanen mot en cirkulär ekonomi

01.07.16 | Nyhet
Miljømærket Svanen
Som ett led i de nordiska ländernas gröna omställning ska det nordiska miljömärket Svanen vidareförädlas för att stärka miljövänliga produkters konkurrenskraft.

I kölvattnet av Europeiska kommissionens nya mätsystem för olika produkters miljöfotavtryck finansierar Nordiska ministerrådet ett treårigt projekt som ska se på hur det europeiska mätsystemet kan stärka och effektivera miljömärket Svanen. 

Dessutom borde produkterna vara planerade så att de har en lång livslängd och återanvändningsbara, säger projektledare Ari Nissinen på Finlands miljöcentral SYKE som genomför projektet.  

Projektet ska resultera i politiska rekommendationer till Nordiska ministerrådet och Europeiska kommissionen och även se över de nuvarande kriterierna för Svanenmärkningen.