Medborgarna gillar nordiskt samarbete

05.12.17 | Nyhet

90 procent af alle borgerne i Norden mener, at det nordiske samarbejde er vigtigt eller meget vigtigt. Næste 70 procent vil have mere samarbejde. Se videoen og download rapporten "Ett värdefullt samarbete".

Nordborna gillar det nordiska samarbetet. Allt fler tycker att länderna borde samarbeta mer. Det visar en undersökning bland 3 000 invånare i Norden som gjorts under hösten.

Att enkelt kunna söka jobb, plugga och bosätta sig i vilket land som helst i Norden – det upplever många som den största vinsten med det nordiska samarbetet. Det framgår av enkätsvaren i undersökningen.

Yngre nordbor uppskattar särskilt möjligheten att studera och få sin examen godkänd i hela Norden.

 

Försvar och säkerhet viktigast

Över 90 procent av de tillfrågade nordborna svarar att de tycker det är viktigt eller mycket viktigt att länderna samarbetar, särskilt inom försvar och säkerhet.

 Det betyder att det skett en viss attitydförändring under det senaste decenniet. När motsvarande undersökning gjordes 2008, tyckte nordborna att det viktigaste var att bekämpa kriminalitet över gränserna.

Allt fler vill att de nordiska länderna ska samarbeta ännu mer. För några år sedan ville 62 procent av nordborna ha mer samarbete, nu är det 68 procent som vill detta.

Endast en procent av befolkningen tycker att det nordiska samarbetet inte alls är viktigt.

Hela Norden har tyckt till

 Drygt 3000 personer från Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Färöarna, Grönland och Åland intervjuades för undersökningen, som genomfördes i månadsskiftet augusti/ september i år.