Nordboerne liker nordisk samarbeid

05.12.17 | Nyhet

90 procent af alle borgerne i Norden mener, at det nordiske samarbejde er vigtigt eller meget vigtigt. Næste 70 procent vil have mere samarbejde. Se videoen og download rapporten "Ett värdefullt samarbete".

Innbyggerne i Norden liker det nordiske samarbeidet. Stadig flere synes landene bør samarbeide mer. Det viser en undersøkelse som ble gjennomført blant 3000 innbyggere i Norden i høst.

At det er enkelt å søke jobb, studere og bosette seg i et hvilket som helst land i Norden – det opplever mange som den største gevinsten ved det nordiske samarbeidet. Det går fram av besvarelsene i undersøkelsen.

Yngre nordboere setter spesielt pris på muligheten for å studere og få utdanningen godkjent i hele Norden.

 

Forsvar og sikkerhet viktigst

Over 90 prosent av de spurte svarer at de synes det er viktig eller svært viktig at landene samarbeider, spesielt innen forsvar og sikkerhet.

 Det betyr at det har skjedd en viss holdningsendring det siste tiåret. Da en tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2008, syntes nordboerne det viktigste var å bekjempe kriminalitet over grensene.

Stadig flere vil at de nordiske landene skal samarbeide enda mer. For noen år siden ville 62 prosent av nordboerne ha mer samarbeid, nå er det 68 prosent som vil dette.

Bare én prosent av befolkningen synes det nordiske samarbeidet ikke er viktig overhodet.

Hele Norden har sagt sin mening

 Drøyt 3000 personer fra Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland ble intervjuet i forbindelse med undersøkelsen, som ble gjennomført i månedsskiftet august/september i år.