Medieackrediteringen till Nordiska rådets temasession är öppen

22.02.18 | Nyhet
Pressfotografer
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Havet står i starkt fokus då Nordiska rådet samlas till temasession i Akureyri på Island den 9-10 april. Under sessionen ordnas bland annat en temadebatt om havet. Ackrediteringen för medier är nu öppen.

Nordiska rådets aprilmöten inleds måndagen den 9 april i konferenscentret Hof i Akureyri med bland annat partigruppsmöten, utskottsmöten och presidiemöte. Dagen efter samlas rådets medlemmar till temasession och aktuell debatt om havet.

Havet och havsmiljön är ett prioriterat område för Norge, som har presidentskapet i Nordiska rådet i år. Inför temadebatten ska Nordiska ministerrådet ge en orientering om hur de nordiska länderna klarar sig i relation till FN:s hållbarhetsmål 14, som handlar just om havet.

Debatten äger rum kl. 13.35-15. Den streamas på webben på skandinaviska (länk till streamingen följer senare).

Efter debatten fortsätter tisdagens session fram till kl. 18.30 med behandling av en rad ärenden. Både temadebatten och sessionen är öppen för medier.

Ackreditering

Journalister som vill bevaka temasessionen ska ackreditera sig senast fredagen den 6 april kl. 15 via följande formulär:

  • Ackreditering till temasessionen 2018.

Giltigt presskort krävs för ackreditering. Det finns möjlighet för ett begränsat antal journalister att få resebidrag. Se kontakt nedan.

All information om temasessionen uppdateras löpande här: