Medieakkrediteringen til Nordisk råds temasesjon er åpen

22.02.18 | Nyhet
Pressfotografer
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Havet står sterkt i fokus når Nordisk råd samles til temasesjon i Akureyri på Island 9.–10. april. Under sesjonen arrangeres det blant annet en temadebatt om havet. Akkrediteringen for medier er nå åpen.

Nordisk råds aprilmøter innledes mandag 9. april i konferansesenteret Hof i Akureyri, med blant annet partigruppemøter, utvalgsmøter og presidiemøte. Dagen etter samles rådets medlemmer til temasesjon og aktuell debatt om havet.

Havet og havmiljøet er et prioritert område for Norge, som har presidentskapet i Nordisk råd i år. Før temadebatten skal Nordisk ministerråd gi en orientering om hvordan de nordiske landene klarer seg i relasjon til FNs bærekraftmål 14, som handlar nettopp om havet.

Debatten finner sted kl. 13.35–15. Den strømmes på nettet på skandinavisk (lenke til strømmingen følger senere).

Etter debatten fortsetter tirsdagens sesjon fram til kl. 18.30 med behandling av en rekke saker. Både debatten og temasesjonen er åpne for medier.

Akkreditering

Journalister som vil overvære temasesjonen, må akkreditere seg senest fredag 6. april kl. 16 via følgende skjema:

  • Akkreditering til temasesjonen 2018.

Gyldig pressekort kreves for akkreditering. Et begrenset antall journalister har mulighet til å få reisebidrag. Se kontakt under.

All informasjon om temasesjonen oppdateres fortløpende her: