The Nordics – 51 projekt i 25 länder stärker Norden

09.03.18 | Nyhet
The Nordics
Fotograf
The Nordics
The Nordics är Nordiska ministerrådets projekt för varumärkesprofilering. Ett av verktygen som används för att stärka varumärket Nordens globala profil är öppna ansökningsomgångar för finansiering. 2017 gav The Nordics finansiering åt 51 projekt i 25 länder på fem kontinenter. Projekten bidrog till att stärka varumärket Norden och våra gemensamma värderingar.

28 nya projekt runt om i världen

EdTech i Singapore, social mat i Islamabad, mångfald under Pridefestivalen i Tokyo, design i Milano, kultur i Toronto, hållbarhet i Moçambique, innovativa digitala plattformar och nordiska poddar är bara några av de 28 projekt som fått finansiering i den andra ansökningsomgången som avslutades i december 2017.

Öppna ansökningsomgångar har visat sig ha en enorm inverkan, och det häftiga är att vi kommer i kontakt med många olika slags kreativa talanger med nya idéer som vi aldrig hade kommit på själva.

Samtliga 100 ansökningar – ett rekord i sig – överskred förväntningarna gällande urvalskriterierna nordiskt värde, sektorsövergripande samarbete, hög pr-potential och kreativitet. Utöver dessa 28 projekt fick 23 projekt stöd i den första ansökningsomgången i maj 2017. 

”Vi deltar inte i evenemang som vinter-OS i Sydkorea, där vi skulle ha tvingats kämpa om uppmärksamhet i konkurrens med alla andra. Vi föredrar öppna ansökningsomgångar som gör det möjligt för samarbetspartner med ett nordiskt tänkesätt att berätta och dela vår berättelse. Öppna ansökningsomgångar har visat sig ha en enorm inverkan, och det häftiga är att vi kommer i kontakt med många olika slags kreativa talanger med nya idéer som vi aldrig hade kommit på själva”, säger Tobias Grut, varumärkeschef för The Nordics.

Öppna ansökningsomgångar är ett av flera initiativ som syftar till att genomföra strategin för internationell profilering och positionering av Norden. Man kunde söka medel i två kategorier: ”Stödjande samarbete” (max 250 000 danska kronor) och ”Kreativa talanger” (max 50 000 danska kronor).

Se listan över de 28 beviljade ansökningarna nedan.

The Nordics inleder nya samarbeten

Ett av målen i varumärkesprofileringsprojektet är att ompröva traditionell platsmarknadsföring. De flesta i världen kan inte skilja mellan de nordiska länderna. De ser en grupp länder med gemensamma värderingar och idéer såsom öppenhet, tillit, innovativt tänkande, hållbarhet och jämlikhet.

The Nordics vill skapa ett enhetligt varumärke och dela dess relevans med världen samt visa hur nordiskt tänkande så ofta har inspirerat andra och hur våra värderingar överskrider gränser, kulturer och generationer. Det gör The Nordics genom att inleda nya samtal och samarbeten samt utbyta information och idéer.

The Nordics bidrar till den nordiska känslan

Allt fler organisationer och företag undersöker möjligheterna att samarbeta nordiskt i nya spännande projekt och evenemang runt om i världen.

The Nordics lanserar snart nya varumärkesverktyg som kan ge projekten den nordiska känslan. Verktygen hjälper dig att skapa ditt eget material, eller så kan du bara ladda ner filmer, bilder och mallar. 

Nästa ansökningsomgång öppnar senare denna månad.

Håll dig uppdaterad om alla nya projekt, initiativ och andra nyheter från The Nordics på sociala medier:

Följande 28 projekt har fått finansiering från The Nordics:

Stödjande samarbete:

The Nordic Narrative in Athens, Aten, oktober–december 2018 Gemensam presentation av #TheNordics för den grekiska allmänheten genom ett antal projekt med anknytning till böcker och litteratur under Atens år som Unescos bokhuvudstad. Samarbetspartner: Danmarks och Sveriges ambassader i Aten, Norska institutet i Aten, Metaichmio Publications.

Nordisk exportsatsning för nordisk kultur och nordiska stadslösningar i Asien, Singapore, juli 2018 Ett gemensamt exportinitiativ för att främja nordisk kultur och nordiska stadslösningar för mer hållbara, smarta och livsdugliga städer i Asien. Samarbetspartner: Dansk Arkitekturcenter, Design og arkitektur Norge, Finlands arkitekturmuseum, ArkDes – Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, Centre for Liveable Cities i Singapore.

Nordisk techvecka, Berlin, 2018 Festivalen visar upp den nordiska techscenen för tyska investerare, företag, politiker och landets offentliga sektor i syfte att bygga varaktiga förbindelser. Samarbetspartner: IKT-Norge, IT- & Telekomföretagen i Sverige, Oslo Business Region i Norge och IT-Branchen i Danmark.

Nordic EdTech, Singapore, 2018

Projektet sammanför ledande organisationer för att utarbeta en vision med syfte att stödja nordiska företag inom utbildningsteknik, förbättra deras synlighet och främja potentialen för affärsverksamhet på internationella marknader. Samarbetspartner: Oslo EdTech Cluster, Swedish EdTech Industry, EdTech Denmark.

Días Nórdicos, Sydamerika, november 2018 Días Nórdicos-festivalen härstammar från en kulturell strategi och idé som har bevisat sitt värde. Festivalen belyser det intresse som finns för modern nordisk kultur i Spanien och Sydamerika. Samarbetspartner: ROSA – Dansk Rock Samråd, Zona de Obras (Spanien), Nordens hus på Åland, skivbolaget Tutl (Färöarna), den färöiska kompositörsföreningen Felagið Føroysk Tónaskøld, Centro Cultural Recoleta (Argentina) med flera.

Nordisk-pakistansk matfusion, Islamabad, oktober 2018 Pakistanska och nordiska kockar skapar en kulinarisk fusion och presenterar tankarna bakom den, uppbackade av mediebevakning. Samarbetspartner: Finlands, Danmarks och Sveriges ambassader i Islamabad.

Nordiska dialoger, Brasilien, 2018 FN:s mål för hållbar utveckling i Agenda 2030 är utgångspunkten för nordiska dialoger som tar upp de specifika hållbarhetsmålen. De första nordiska dialogerna, som arrangeras 2018, fokuserar på jämställdhet. Samarbetspartner: De nordiska ambassaderna i Brasília, Det Danske Kulturinstitut i Rio de Janeiro, Servico Social do Comercio.

Présences Nordiques, Kanada, april–december 2018 Projektet stödjer förbindelserna mellan Kanada och de nordiska länderna om kulturfrågor samt sprider kunskap om nordisk expertis och nordiska värderingar inom kultur, kulturpolitik och språk. Samarbetspartner: Danmarks, Finlands och Islands ambassader i Kanada, Place des Arts.

Nordic Seattle, Seattle, maj 2018 Seattle kommer i maj att vara en nordisk stad – precis som Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Reykjavik och Stockholm. Denna tillfälliga omvandling blir möjlig tack vare öppnandet av det nya nordiska museet och Nordic Seattle – en månadslång hyllning till nordisk konst, kultur och innovation. Samarbetspartner: Nordic Heritage Museum, de fem nordiska ambassaderna i Washington, Seattle Symphony.

Nordic Cultural Week: The Nature of Equality, Lima, oktober 2018 Det veckolånga evenemanget innehåller konst, kultur och stimulerande debatter i Perus huvudstad Lima och på sociala medier. Samarbetspartner: Sveriges och Finlands ambassader i Lima, Perus påvliga katolska universitet (Pontificia Universidad Católica del Perú).

North of... Norden, Toronto, november–december 2018 Harbourfront Centre presenterar festivalen North of... Norden – en utforskning av nordisk kultur genom musik, film, mat och design. Samarbetspartner: Harbourfront Corporation i Toronto, Export Music Sweden, danska Designrådet, Nordic Feast, Happiness Research Institute.

Nystart för den skandinaviska filmterrassen, Cannes, maj 2018 Skandinaviska terrassen i Cannes är platsen där nordiska filmer möter världen. 2018 öppnar en digitalt och fysiskt moderniserad terrass med sociala medier, pr och evenemang. Samarbetspartner: Scandinavian Films (Finlands Filmstiftelse, Det Danske Filminstitut, Islands filmcentrum Kvikmyndamiðstöð Íslands, Norsk filminstitutt, Svenska Filminstitutet).

Nordic Way, Indonesien, april 2018 Detta projekt delar nordiska lösningar som förbättrar det dagliga livet i städer, inom ramen för hållbar stadsplanering. Det sker i form av en roadshow till 3–4 indonesiska storstäder, inklusive Jakarta. Samarbetspartner: Danmarks, Sveriges, Finlands och Norges ambassader i Jakarta.

Ett Norden för alla, digitalt projekt, mars–november 2018 Universell design och tillgänglighet är drivkrafter för mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Vi främjar detta genom att sprida kunskap, inklusive videor på sociala medier, och genom våra hyllade dialoger med berörda intressenter. Samarbetspartner: Nordens välfärdscenter, Deltasenteret på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Norge), Myndigheten för delaktighet (Sverige), Handikappforum (Finland).

Good Growth Week, Moçambique, 2018 Ett gemensamt evenemang för utbyte av god praxis och hållbara metoder för att främja strategier för hållbar tillväxt inom den privata sektorn som kommer att resultera i fler och bättre jobb, särskilt för unga. Samarbetspartner: Norges, Sveriges och Finlands ambassader i Maputo.

Narva is Next, Estland, 2018 En värderdriven nordisk samarbets- och kommunikationsstrategi i form av en stadsfestival vars syfte är att komma fram till tydliga och konkreta strukturer som hjälper till att bryta negativa trender i Narva. Samarbetspartner: Tallinns musikvecka, Musiccase OÜ (Estland), Ebba Lindqvist PR (Sverige), Tattarrattat (Storbritannien), Pär Nuder (Sverige), Empty Tape (Danmark), Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands ambassader i Estland.

Kreativa talanger:

Nordiska filmveckorna i Marocko, oktober 2018 De nordiska filmveckorna är tillbaka i en utökad version 2018, med filmvisningar i Rabat, Casablanca och Tanger samt ett seminarium där man diskuterar nordiska och marockanska perspektiv på jämställdhet i film. Sökande/projektledande organisation: Sveriges ambassad i Rabat.

The Nordics på Pridefestivalen i Tokyo, maj 2018 De fem nordiska ambassaderna i Japan är stolta över att synliggöra nordiska värderingar om öppenhet, tolerans och inkludering på Tokyo Rainbow Pride 2018, med en gemensam nordisk monter, uppsökande av lokala medier och relaterade aktiviteter. Sökande/projektledande organisation: De fem nordiska ambassaderna i Japan.

Den nordiska miljöpåverkan, Bombay, 2018 De nordiska länderna deltar i världens största offentliga kampanj för att rädda haven från marin nedskräpning och mikroplast. Sökande/projektledande organisation: Norges och Sveriges generalkonsulat i Bombay.

Oak: The Nordic Journal, digitalt projekt, mars–april 2018 Oaks nya poddserie Nordic Traces ger liv åt tidskriften genom inspirerande diskussioner med ledande kreatörer i det nya numret. Sökande/projektledande organisation: Oak Publishing.

ARS – Artist Residency Swap, digitalt projekt, 2018 Artist Residency Swap bygger på nordiska kärnvärden. Det är en webbplattform där konstnärer och andra kulturutövare tillfälligt kan byta både hem och ateljéplats. Sökande/projektledande organisation: ARS – Artist Residency Swap.

Nordic Design in Milan, Milano, mars–april 2018 Ett riktat nordiskt pr-projekt under designveckan i Milano. Sökande/projektledande organisation: Copenhagen Design Agency.

#bettercitybetterlife, Chile, 2018 En kampanj som ska inspirera till skräddarsydda klimatåtgärder och underlätta för utbyte av information och erfarenheter mellan Chile och de nordiska länderna om teknik, incitament och offentlig-privata partnerskap som främjar smarta städer och cirkulär ekonomi. Sökande/projektledande organisation: Norges ambassad i Santiago.

Nordisk natt, Ukraina, maj 2018 Nordisk natt på Kievs historiska museum skapar en varm och vänlig atmosfär som gynnar dialog och partnerskap i syfte att främja den nordiska livsstilen, dela grundläggande nordiska värderingar och inspirera ukrainska samarbetspartner. Sökande/projektledande organisation: Danmarks ambassad i Kiev.

Food for Thoughts, Træna, maj–oktober 2018 Food for Thoughts är ett sextimmars platsspecifikt evenemang som börjar när högvattnet kommer in klockan 20 på kvällen och pågår till lågvattnet inträffar klockan 2 på natten. Sökande/projektledande organisation: The Northern Company.

Norden och Kanada – gemensamma värderingar, gemensamma lösningar, Kanada, februari–april 2018 Ett videoprojekt som belyser gemensamma drag mellan de nordiska länderna och Kanada samt visar hur beprövade nordiska lösningar är relevanta i en kanadensisk kontext. Sökande/projektledande organisation: Sveriges ambassad i Ottawa.

Sauce, Helsingfors, september 2018 Sauce ska inspirera till samtal som syftar till att främja en bättre matframtid för alla. Huvudingredienserna är nordiska värderingar som öppenhet, tillit och hållbarhet, kryddat med en rejäl nypa kreativitet. Sökande/projektledande organisation: Pauliina Pirkola.

this.festival: Northern Lights on New Realities, digitalt projekt, september 2018 this.festival syftar till att sammanföra, berömma och visa upp nästa generation av digitala visuella berättare genom att arbeta tillsammans med gaming, video, film, musik, konst, arkitektur och design. Sökande/projektledande organisation: Filmby Aarhus, Danmark