51 prosjekter i 25 land styrker Norden

09.03.18 | Nyhet
The Nordics
Fotograf
The Nordics
Norden er et merkevareprosjekt for Nordisk ministerråd. Et av verktøyene for å styrke merkevarens globale profil er utlysninger av prosjektstøtte. I 2017 støttet Norden 51 prosjekter i 25 land fordelt på fem kontinenter, som alle skal bidra til å styrke Norden og våre felles verdier som merkevare.

28 nye prosjekter rundt i verden

EdTech i Singapore, sosial mat i Islamabad, mangfold under Rainbow Pride i Tokyo, design i Milano, kultur i Toronto, bærekraft i Mosambik, innovative digitale plattformer og nordiske podkaster er bare noen av de 28 prosjektene som mottar støtte etter den andre utlysningen, som ble avsluttet i desember 2017.

Åpne utlysninger har vist seg å ha enorm effekt, og det fine er at de setter oss i kontakt med et bredt spekter av kreative talenter med nye ideer som vi aldri ville ha kommet på selv.

Alle de 100 innsendte søknadene, et rekordhøyt antall, overgikk forventningene ut fra utvalgskriteriene: nordisk verdi, tverrsektorielt samarbeid, høyt PR-potensial og kreativitet. I tillegg til disse 28 prosjektene mottok 23 andre støtte etter den første utlysningen i mai 2017: 

“Vi går ikke inn i arrangementer som Vinter-OL i Sør-Korea, der vi ville måtte kjempe med alle andre om oppmerksomheten. I stedet foretrekker vi åpne utlysninger som legger til rette for at partnere med en nordisk tankegang kan fortelle og dele vår historie. Det har vist seg å ha enorm effekt, og det fine er at de setter oss i kontakt med et bredt spekter av kreative talenter med nye ideer som vi aldri ville ha kommet på selv”, sier Tobias Grut, brand manager for Norden.

Den åpne utlysningen er ett av flere initiativer som skal iverksette strategien for internasjonal profilering og posisjonering av Norden. Det ble invitert søknader i to kategorier: “Supportive Co-operation” (opptil DKK 250.000) og “Creative Talents” (opptil DKK 50.000).

Se listen over de 28 innvilgede søknadene under.

Starter nye samtaler

Et av poengene med merkevareprosjektet er å tenke nytt om det tradisjonelle konseptet merkevarebygging av steder. I store deler av verden skilles det ikke mellom de nordiske landene. De blir sett som en gruppe land med felles verdier og ideer, som åpenhet, tillit, innovativ tenkning, bærekraft og likeverd.

Norden vil skape en enhetlig merkevare og dele den med verden, for å vise hvordan nordisk tankegang ofte har inspirert andre, og hvordan våre verdier går på tvers av grenser, kulturer og generasjoner. Dette gjøres ved å skape nye samtaler og samarbeid, og ved å utveksle informasjon og ideer.

Et nordisk preg

Stadig flere organisasjoner og selskaper utforsker mulighetene for nordisk samarbeid og kommer fram til spennende nye prosjekter og arrangementer rundt i verden.

Norden skal lansere en verktøykasse for merkevarebygging for å hjelpe interesserte med å gi sitt prosjekt et nordisk preg. Det kan hjelpe deg med å skape ditt eget materiale, eller du kan rett og slett laste ned filmer, bilder og maler. 

Neste utlysning vil bli annonsert senere denne måneden.

Følg med på alle de nye prosjektene, initiativene og andre nyheter fra Norden på sosiale medier:

Følgende 28 prosjekter har mottatt støtte fra Norden:

Supportive Co-operation:

The Nordic Narrative in Athens, Athen, oktober–desember 2018 Felles presentasjon av Norden for den greske offentligheten gjennom en rekke prosjekter. Alle er relatert til bøker og litteratur og sorterer under UNESCO-prosjektet Athen som verdens bokhovedstad 2018. Partnere: Danmarks ambassade i Athen, Sveriges ambassade i Athen, Det norske institutt i Athen og forlaget Metaichmio

Nordic export drive for Nordic culture and urban solutions in Asia, Singapore, juli 2018 Et fellesasiatisk eksportinitiativ som fremmer nordisk kultur og urbane løsninger for mer bærekraftige, smarte og levelige byer i Asia. Partnere: Dansk Arkitektur Center, Design og arkitektur Norge, Finlands arkitekturmuseum, Sveriges nationella centrum för arkitektur och design, Centre for Liveable Cities in Singapore

Nordic Tech Week, Berlin, 2018 Festivalen skal presentere det nordiske teknologimiljøet for tyske investorer, selskaper, offentlig sektor og politikere for å bygge varige relasjoner. Partnere: IKT Norge, Swedish IT and Telecom Industries, Oslo Business Region, Norge, og danske IT-Branschen

Nordic edtech, Singapore, 2018

Dette prosjektet samler ledende organisasjoner for å tegne opp en visjon som skal støtte nordiske edtech-selskaper, øke deres synlighet og fremme potensialet for forretninger på internasjonale markeder. Partnere: Oslo Edtech Cluster, Swedish EdTech Industry og Edtech Denmark

Días Nórdicos, Sør-Amerika, november 2018 Días Nórdicos-festivalen har sitt opphav i en kulturell strategi og idé som har vist seg å ha verdi, og som framhever gjenklangen moderne nordisk kultur har i Spania og Sør-Amerika. Partnere: ROSA – Dansk Rock Samråd, Zona de Obras, Spania, Nordens hus, Åland, Tutl, Færøyene, SFC – Foreningen for færøyske komponister, Centro Cultural Recoleta, Argentina, og flere

Nordic/Pakistani food fusion, Islamabad, oktober 2018 Pakistanske og nordiske kokker skal skape en kulinarisk fusjon og vise fram både den og den underliggende filosofien, med støtte fra en solid mediedekning. Partnere: Finlands ambassade i Islamabad, Danmarks ambassade i Islamabad, Sveriges ambassade i Islamabad

Nordic Dialogues 2018, Brasil, 2018 Med utgangspunkt i 2030-agendaen for bærekraftig utvikling blir de årlige temaene for Nordic Dialogues relatert til spesifikke bærekraftmål. De første Nordic Dialogues i 2018 vil fokusere på likestilling. Partnere: De nordiske ambassadene i Brasília, Dansk Kulturinstitut i Rio de Janeiro og Serviço Social do Comércio

Présences Nordiques 2018, Canada, april–desember 2018 Prosjektet skal støtte relasjoner mellom Canada og Norden på kulturområdet og spre kunnskap om nordisk ekspertise og verdier i kultur, kulturpolitikk og språk. Partnere: Danmarks ambassade i Canada, Finlands ambassade i Canada, Islands ambassade i Canada og Place des Arts

Nordic Seattle, Seattle, mai 2018 Seattle blir en nordisk by – akkurat som København, Helsinki, Oslo, Reykjavík og Stockholm – i hele mai. Denne midlertidige forvandlingen blir muliggjort av det nye Nordic Museum og Nordic Seattle – en månedlang feiring av nordisk kunst, kultur og innovasjon. Partnere: Nordic Heritage Museum, De fem nordiske ambassadene i Washington, og Seattle Symphony

Nordic Cultural Week: The Nature of Equality, Lima, oktober 2018 Dette ukelange arrangementet omfatter kunst, kultur og stimulerende debatter i Lima, hovedstaden i Peru, og i sosiale medier. Partnere: Sveriges ambassade i Lima, Finlands ambassade i Lima og Pontificia Universidad Católica del Perú

North of... Norden, Toronto, november – desember 2018 Harbourfront Centre presenter North of… Norden-festivalen – en utforsking av nordisk kultur gjennom musikk, film, mat og design. Partnere: Harbourfront Corporation in Toronto, Export Music Sweden, Dansk Designråd, Nordic Feast og Happiness Research Institute

Relaunching the Scandinavian film terrace, Cannes, mai 2018 Den skandinaviske terrassen i Cannes er stedet der nordisk film møter verden. I 2018 vil terrassen få en ansiktsløftning digitalt og fysisk, med fornyelse av sosiale medier, PR og arrangementer. Partnere: Scandinavian films (Finlands filmstiftelse, Det Danske Filminstitut, Icelandic Film Centre, Norsk filminstitutt, Svenska Filminstitutet.)

NORDIC WAY, Indonesia, april 2018 Dette prosjektet deler nordiske løsninger som forbedrer dagliglivet i byer, under paraplyen “bærekraftig byplanlegging”. Det vil få form av et omreisende program til 3–4 store byer i Indonesia, blant dem Jakarta. Partnere: Danmarks, Sveriges, Finlands og Norges ambassader i Jakarta.

A Nordic Region for all, digital, mars–november 2018 Universell design og tilgjengelighet er drivere for menneskerettigheter og bærekraftig utvikling. Vi fremmer dette ved å spre kunnskap, blant annet i videoer i sosiale medier og via våre anerkjente dialoger mellom ulike interessenter. Partnere: Nordens velferdssenter, Deltasenteret ved det norske Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, den svenske Myndigheten för delaktighet, og det finske Handikappforum.

Good Growth Week, Mosambik, 2018 Et fellesarrangement der hensikten er å dele gode praksiser og bærekraftige metoder for å fremme inkluderende og bærekraftige vekststrategier i privat sektor som vil resultere i flere og bedre jobber – spesielt for unge. Partnere: Norges ambassade i Maputo, Sveriges ambassade i Maputo, Finlands ambassade i Maputo

Narva is Next, Estland, 2018 En verdidrevet nordisk strategi for en samarbeids- og kommunikasjonsstrategi i form av en byfestival som skal munne ut i tydelige og praktiske strukturer for å bryte med negative trender i Narva. Partnere: Tallinn Music Week, Musiccase OÜ, Estland, Ebba Lindqvist PR, Sverige, Tattarrattat, UK, Pär Nuder, Sverige, Empty Tape Management, Danmark og Sveriges, Norges, Danmarks og Finlands ambassader i Estland.

Creative Talents:

Les semaines du film nordique au Maroc, Marokko, oktober 2018 De nordiske filmukene kommer tilbake i utvidet versjon i 2018, med visninger i Rabat, Casablanca og Tanger, pluss et seminar for å diskutere nordisk/marokkanske perspektiver på likestilling i filmindustrien. Søker/ledende organisasjon: Sveriges ambassade i Rabat

The Nordics at Tokyo Rainbow Pride, Tokyo, mai 2018 De fem nordiske ambassadene i Japan er stolte av å representere de nordiske verdiene åpenhet, toleranse og inkludering under Tokyo Rainbow Pride 2018, med en fellesnordisk stand, økt synlighet for lokale medier og relaterte aktiviteter. Søker/ledende organisasjon: De fem nordiske landenes ambassader i Japan

The Nordic environmental footprint in Mumbai, Mumbai, 2018 De nordiske landene deltar i verdens største offentlige kampanje for å redde verdenshavene fra marint avfall og mikroplast. Søker/ledende organisasjon: Norges generalkonsulat i Mumbai og Sveriges generalkonsulat i Mumbai

OAK: The Nordic Journal, digital, mars–april 2018 OAKs nye serie med podkaster, Nordic Traces, gir magasinet nytt liv ved hjelp av inspirerende samtaler med de ledende kreative størrelsene som presenteres i den nye utgaven. Søker/ledende organisasjon: Oak Publishing

ARS – Artist Residency Swap, digital, 2018 Artist Residency Swap er basert på nordiske kjerneverdier, og byr på en nettplattform og -samfunn som gjør det mulig for kunstnere og andre kreative mennesker å bytte hjem og arbeidssted midlertidig. Søker/ledende organisasjon: ARS – Artist Residency Swap

Nordic Design in Milan, Milano, mars–april 2018 Et nordisk PR-prosjekt under designuken i Milano i april 2018. Søker/ledende organisasjon: Copenhagen Design Agency

#bettercitybetterlife, Chile, 2018 En kampanje som skal inspirere til tilpassede klimatiltak og legge til rette for utveksling av informasjon og erfaringer mellom Chile og de nordiske landene om teknologi, insentiver og offentlig-private partnerskap som fremmer smarte byer og sirkulær økonomi. Søker/ledende organisasjon: Norges ambassade i Santiago

Nordic Night, Ukraina, mai 2018 Nordic Night ved Museet for Kievs historie skal skape en varm og vennlig atmosfære som bidrar til dialog og partnerskap, for å markedsføre den nordiske levemåten, dele nordiske kjerneverdier og inspirere ukrainske partnere. Søker/ledende organisasjon: Danmarks ambassade i Kiev.

Food for Thoughts, Træna, mai–oktober 2018 Food for Thoughts blir et 6 timer langt stedsspesifikt arrangement som varer fra flo klokka 8 om kvelden til fjære klokka 2 om natten. Søker/ledende organisasjon: The Northern Company

The Nordics and Canada – common values, common solutions, Canada, februar–april 2018 Videoprosjekt som fokuserer på felles trekk mellom de nordiske landene og Canada og viser hvordan velprøvde nordiske løsninger er relevante i en kanadisk kontekst. Søker/ledende organisasjon: Sveriges ambassade i Ottawa

SAUCE 2018, Helsingfors, september 2018 SAUCE skal gi inspirasjon til samtaler som skal fremme en bedre matframtid for alle. Hovedingrediensene blir nordiske verdier som åpenhet, tillit og bærekraft, tilsatt en sjenerøs klype kreativitet. Søker/ledende organisasjon: Pauliina Pirkola

this.festival: Northern Lights on New Realities, digital, september 2018 This.festival vil samle, anerkjenne og vise fram neste generasjon digitale visuelle historiefortellere ved å samarbeide om spill, video, film, musikk, kunst, arkitektur og design. Søker/ledende organisasjon: Filmby Aarhus, Danmark

Liste over 23 prosjekter som fikk støtte etter den første utlysningen i mai 2017