Nordisk deklaration om arbetslöshetsersättning uppmanar EU att ändra reglerna

07.12.15 | Nyhet
De nordiska arbetsmarknadsministrarna lämnade in en gemensam deklaration till EU-kommissionen om att det är av yttersta vikt att reglerna för arbetslöshetsersättning ändras för att återspegla skillnaderna i lönenivåer och levnadsstandard i EU-/EES-länderna. – EU:s bestämmelser måste uppfattas som rättvisa av befolkningen i våra länder och inte som något som underminerar de nordiska välfärdssystemen, säger Danmarks arbetsmarknadsminister Jørn Neergaard Larsen.

På de nordiska arbetsmarknadsministrarnas möte i Nordiska ministerrådet för arbetsliv i Köpenhamn diskuterade de nordiska arbetsmarknadsministrarna frågan om arbetslöshetsersättning i de nordiska länderna och interaktionen med de aktuella EU-bestämmelserna, i synnerhet förordning (EEG) nr 883/2004.

– De nordiska länderna är välfärdssamhällen där vi har välutvecklade bidragssystem i kombination med en aktiv arbetsmarknadspolitik. På mötet var vi överens om att EU-reglerna inte kan underminera de nordiska välfärdssystemen. Vi vill exempelvis ha en starkare reglering av arbetslösa som söker jobb i ett annat land och säkerställa att den arbetslösa verkligen söker jobb, och vi vill inte utöka den period då man har möjlighet att ta med sig arbetslöshetsersättningen och söka jobb utomlands, säger Jørn Neergaard Larsen.

EU-reglerna får inte underminera de nordiska välfärdssystemen

Ministrarna är överens om att förordning 883/2004 är ett viktigt instrument för att främja arbetstagares fria rörlighet i de nordiska länderna och i hela EU. Det är emellertid viktigt att EU-bestämmelserna anpassas till hur EU och dess arbetsmarknad utvecklas.

EU-/EES-länderna, som numera är 32 till antalet, har olika sociala trygghetssystem och sociala förmåner och det finns betydande skillnader i lönenivåer och levnadsstandard mellan de olika EU-/EES-länderna. För att reglerna för arbetslöshetsersättning ska uppfattas som rättvisa och hållbara i ett långsiktig perspektiv bör de återspegla och anpassas till dessa skillnader. 

Gemensamma bestämmelser bör inte heller undergräva andra politiska agendor, som exempelvis användningen av aktiva arbetsmarknadsåtgärder, som EU-kommissionen förespråkat och som de nordiska länderna har tillämpat under många år.

 

EU-lagstiftningen bör anpassas

De nordiska arbetsmarknadsministrarna var överens om att EU-lagstiftningen bör anpassas när det behövs och att man inte bör införa nya regler bara för sakens skull, och de anser att det är nödvändigt att modernisera reglerna så att de återspeglar dagens europeiska samhälle. 

Mot den här bakgrunden ser ministrarna det som av yttersta vikt att förordning 883/2004 och reglerna om samordning:

  • uppfattas som rättvisa och återspeglar ett ännu större och mer heterogent EU
  • stöder och återspeglar användningen av en aktiv arbetsmarknadspolitik – genom att i högre grad kombinera förmåner för individen med krav på aktivitet och tillgänglighet
  • tar hänsyn till utvecklingen av rekryteringen på arbetsmarknaden och användningen av IKT och internet för att söka arbete över nationsgränserna, vilket därmed gör det onödigt att utöka perioden av arbetslöshetsersättning utomlands till mer än tre månader
  • gör det möjligt för medlemsstaterna att i högre utsträckning kontrollera om personer som beger sig till ett annat land med arbetslöshetsersättning faktiskt söker jobb
  • inte antar en form som riskerar att underminera de höga nivåer av sociala förmåner man får i fler medlemsstater.

Läs deklarationen här: Nordisk deklaration om arbetslöshetsersättning och förordning (EEG) nr 883/2004

I ett brev till Marianne Thyssen, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden, uppmanar ministrarna kommissionen att ta hänsyn till dessa punkter i förberedelserna av paketet för arbetskraftens rörlighet.

– Det gläder mig att Nordiska ministerrådet har enats om en gemensam ståndpunkt och det visar nyttan av att diskutera frågor av gemensamt intresse i Nordiska ministerrådet, avslutade Danmarks arbetsmarknadsminister Jørn Neergaard Larsen.

Tillväxt, välfärd och värderingar har varit nyckelorden för det danska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2015.

Läs mer här:

Danmarks ordförandeskap för Nordiska ministerrådet