Nordisk design lyfts fram på klimatmötet COP24

04.09.18 | Nyhet
Nordic Food Policy Lab Dan Saladino Deinse Loga
Fotograf
Elisabet Skylare
Nordiska ministerrådets internationella profileringsprojekt The Nordics samarbetar med de nationella designföreningarna om en tävling för hållbara stolar. De vinnande bidragen kommer att få en framträdande plats i den nordiska paviljongen på FN:s klimatmöte COP24 i Polen.

The Nordics presenterar vinnaren och andra finalister för ledare, politiker och aktivister på det internationella toppmötet COP24 i december i Katowice, Polen. De väldesignade och hållbara stolarna kommer bokstavligen att användas av talare och paneldeltagare i den nordiska paviljongen och skapa en inbjudande miljö för det två veckor långa nordiska programmet med diskussioner om klimatpolitik.

Vi vill visa upp nordisk design för världens ledare och betona den viktiga roll design kan ha för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Tobias Grut, varumärkeschef för The Nordics

”I sann demokratisk anda vill vi nå alla nordiska designer, inte bara etablerade företag och producenter. Vi vill visa upp nordisk design för världens ledare och betona den viktiga roll design kan ha för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling”, säger Tobias Grut, varumärkeschef för The Nordics.

Nordiska värderingar

Nordiska designer har varit världsledande på att integrera hållbarhetsaspekter i sitt arbete med vardagliga föremål och nu är andra på väg att anta denna utmaning. Tävlingen syftar till att öka kännedomen om diskussionen kring hållbarhet i designbranschen och uppmuntra designtänkande i klimatdebatten.

”Vi gläder oss över samarbetet med de nationella föreningarna om att anordna tävlingen. Design och designtänkande är nordisk kärnkompetens och något vi är kända för i hela världen. De är dessutom viktiga bärare av våra gemensamma värderingar, vår nordiska inställning och strategi för att lösa komplicerade problem”, tillade Grut.

Vi hoppas få i gång en ingående diskussion om hållbarhet i produktionen av stolar samt inleda en dialog om hur man praktiskt löser de många utmaningar som hänger ihop med detta.

Christina Melander, programchef på Dansk Design Center

Kopplar samman design och klimat

Tävlingens andra samarbetspartner, som uppmuntrar deltagarna och bedömer tävlingsbidragen, är Design og arkitektur i Norge, Dansk Design Center, Islands designcenter, industrikonstförbundet Ornamo i Finland och Svensk Form i Sverige.

”Vi hoppas få i gång en ingående diskussion om hållbarhet i produktionen av stolar samt inleda en dialog om hur man praktiskt löser de många utmaningar som hänger ihop med detta”, säger Christina Melander, programchef på Dansk Design Center.

Mer information om att delta i tävlingen