Nordisk finansiering av uppstartsföretag ska utredas

18.12.17 | Nyhet
Dagfinn Høybråten og Idar Kreutzer
Fotograf
André Jamholt / Nordisk ministerråd
De nordiska länderna har kommit överens om att utreda tillgången på riskkapital för företag i uppstartsfasen. Utredningen är ett led i en gemensam insats för att stärka nordiska företags konkurrenskraft och omställningsförmåga. Den kommer att ledas av Idar Kreutzer, vd för Finans Norge.

”Norden i omställning” är en av tre huvudprioriteringar för det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017. Ambitionen är att stärka nordiska företags konkurrenskraft och innovationsförmåga samt grön omställning. Bakgrunden är de ekonomiska, klimatmässiga, miljömässiga och tekniska förändringarna de nordiska länderna står inför, som innebär både utmaningar och stora möjligheter. Utredningen kommer att belysa behovet av och potentialen för ett nordiskt finansieringssystem för investeringar i innovativa företag i ett tidigt skede. – Att förstärka nordisk konkurrenskraft i den gröna omställningen har varit en viktig del av det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017. Vi ser med förväntan fram emot Idar Kreutzers bedömningar och rekommendationer i den färdiga rapporten, säger Frank Bakke-Jensen, Norges minister för nordiskt samarbete.

Idar Kreutzer är vd för Finans Norge. Han har en civilekonomexamen från Norges handelshögskola i Bergen och har haft ett antal framstående styrelseuppdrag och chefspositioner inom den norska privata och offentliga sektorn.

En dynamisk region med goda förutsättningar

– Norden är en dynamisk region med goda förutsättningar för att skapa mervärde och arbetstillfällen i en värld som digitaliseras och ställs om med klimatvänlig teknik. Effektiva finansmarknader och tillgång till riskkapital i ett tidigt skede är nödvändiga förutsättningar för att innovationer kan skapa arbetstillfällen i företag med tillväxtpotential. Det är glädjande att Nordiska ministerrådet och regeringarna i de nordiska länderna vill ha en närmare utredning av dessa omständigheter, och jag ser fram emot att ta mig an denna viktiga uppgift.

Avtalet med Kreutzer undertecknades av Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. Kreutzer påbörjar arbetet med utredningen i januari 2018 och rapporten ska vara klar i september.

– Vi räknar med att utredningen kommer att ge en helhetsbild av tillgången till riskkapital som i dag finns för företag i ett tidigt skede. Därmed kommer den att ge ett bra underlag för att bedöma behov och möjligheter för ett gemensamt nordiskt grepp på detta område i framtiden, säger generalsekreterare Dagfinn Høybråten.