Nordisk fredsförmedling bygger på jämlikhet

02.11.17 | Nyhet
Martti Ahtisaari
Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org
Tron på rättvisa och jämlika samhällen är grunden för framgångsrik fredsförmedling. Det var budskapet från tidigare fredspristagaren och presidenten Martti Ahtisaari när han talade för Nordiska rådets ledamöter idag. Han sa också att han ser Nato som en fredsorganisation.

- När vi analyserar världens tillstånd år 2017 ser vi att kriserna nästan alltid har en gemensam nämnare: En upplevelse av ojämlikhet, sa president Ahtisaari och fortsatte:

- Fredsförmedling handlar om så mycket mer än maktfördelning. Det handlar om politik, psykologi, jämlikhet, rättvisa, försoning och välfungerande samhällen på alla nivåer. Allt sådant som vi lyckats väl med i Norden.

Förstärka nordisk fredsförmedling

Presidenten var inbjuden till Nordiska rådets session i Helsingfors i samband med ett förslag om att förstärka nordisk fredsförmedling.

Förslaget har väckts av Mittengruppen och går bland annat ut på att göra en ny utredning – en Stoltenberg II – om hur Norden kan bidra till fred i konfliktområden.

Det innehåller också ett förslag om en gemensam högre akademisk examen inom fredsförhandling, och ett fredsförmedlingsarkiv i ett av de nordiska länderna.

Dokument från andra världskriget

Arkivet ska innehålla dokumentation från fredsförhandlingarna sedan andra världskriget.

- Lyckas ni uppnå allt detta är jag nöjd, kommenterade Martti Ahtisaari och utmanade de nordiska parlamentarikerna att varje dag försvara och marknadsföra de nordiska värdena.

- Jag är övertygad om att jag själv inte hade uppnått så mycket inom fredsförmedling utan dessa nordiska rötter och värderingar, sa han och kallade sig själv ”en mycket stolt produkt av den nordiska modellen”.

I den efterföljande debatten sa Martti Ahtisaari att Finland bör vara medlem av alla västliga, demokratiska organisationer, och nämnde Nato. 

"Behövs både bomber och bokstäver"

Uttalandet välkomnades av Hans Wallmark, från den konservativa gruppen:

- Det finns inget motsatsförhållande mellan diplomati och militär förmåga. Det behövs både bomber och granater och bokstäver och siffror, både diplomati och militära muskler, sa Hans Wallmark.

Christian Juhl, Nordisk grön vänster, replikerade att han hoppades på en bättre symmetri i framtiden mellan förebyggande och militära insatser.

- Det vill jag framhäva i det här projektet,är att vi tar ett litet steg mot att använda något mindre ekonomisk och teknisk kapacitet på det militära och något mer på det fredsförebyggande, sa han.

 Strax därefter röstade Sessionen ja till medlemsförslaget. 

 Stoltenbergrapporten som nämdes i debatten finns här: 

 

Kontakt