Nordiska rådet griper tag i radikaliseringsfrågan

10.03.15 | Nyhet
Ved stranden 18
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt
Motverkande av extremism seglar upp på Nordiska rådets agenda då rådet håller möten och minisession i Köpenhamn den 25-26 mars. Onsdagens gemensamma möte behandlar Nordens förändrade förhållande till Ryssland.

Det gemensamma mötet om Ryssland och Ukraina hålls på onsdag eftermiddag den 25 mars i Folketingets landstingssal på Christiansborg.

Mötena fortsätter på torsdagen med en briefing om terrorangreppen i Köpenhamn och hur de påverkar Danmarks politik i förhållande till säkerhet och radikalisering. Debatten i plenum inleds på temat hur det nordiska samarbetet kan bidra till att motverka extremism. Därtill håller fyra av rådets utskott möte under förmiddagen för att diskutera radikaliseringsfrågan.

I januari grundades det nordiska ministernätverk för att motverka olika former av extremism.

En presskonferens med Nordiska rådets president samt representanter för de nordiska partigrupperna arrangeras på eftermiddagen den 26 mars i det nordiska samarbetets hus i Köpenhamn, adress Ved Stranden 18. Temat för presskonferensen är nordiskt samarbete för motverkande av extremism.

Nordiska rådet planerade ursprungligen att hålla vårens möten och temasession i Bryssel. Det skärpta säkerhetsläget komplicerade till den grad mötesarrangemangen i Europaparlamentet att mötena förflyttades till Köpenhamn.

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska församling. Den 25-26 mars möts rådets 87 parlamentariker från alla de nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland i partigrupper, utskott och i plenum. Följ debatten på #nrpol och på norden.org/NRmars