Nordiska rådet vill skydda barns och ungdomars privatliv på internet

19.04.16 | Nyhet
Jorodd Asphjell
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Barns och ungdomars delning av privata bilder och videor i sociala medier är ett utbrett fenomen i hela Norden. Politikerna i utskottet för kunskap och kultur sätter nu fokus på problemet och uppmanar de nordiska regeringarna att utbyta erfarenheter och förslag på lösningar på en konferens.

– Vi ser med stor oro på det ökande missbruket av barns och ungdomars sexuella filmer och bilder i sociala medier. Det är nödvändigt att sätta ett ökat fokus på problemet, så att vi kan hitta bra lösningar och skydda de unga på bästa sätt, säger Jorodd Asphjell, ordförande för utskottet för kunskap och kultur i Nordiska rådet.

Många unga vet inte att det är straffbart att dela pornografiskt material av unga under 18 år utan samtycke och utskottet vill med det här förslaget stärka ungas mediekompetens och skydda deras privatliv.

Det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet har redan tagit flera initiativ på området och en kartläggning av barn och ungdomars mediekompetens ska presenteras på Nordiska rådets session i november.