Nordisk råd vil beskytte barn og unges privatliv på internett

19.04.16 | Nyhet
Jorodd Asphjell
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Deling av barn og unges private bilder og videoer i sosiale medier er et utbredt fenomen i hele Norden. Politikerne i utvalget for kunnskap og kultur fokuserer nå på problemet og oppfordrer de nordiske regjeringene til å utveksle erfaringer og løsningsforslag på en konferanse.

– Vi ser med stor bekymring på det økende misbruket av barn og unges seksuelle filmer og fotografier i sosiale medier. Det er nødvendig med økt fokusering på problemet så vi kan finne gode løsninger og beskytte de unge best mulig, sier Jorodd Asphjell, formann for utvalget for kunnskap og kultur i Nordisk råd.

Mange unge vet ikke at det er straffbart å dele pornografisk materiale av unge under 18 år uten samtykke, og utvalget ønsker med dette forslaget å styrke unges mediekompetanse og beskytte deres privatliv.

Det finske formannskapet for Nordisk ministerråd har allerede tatt flere initiativer på området, og en kartlegging av barn og unges mediekompetanse skal presenteres på Nordisk råds sesjon i november. Utvalget behandlet forslaget på sitt møte ved Nordisk råds temasesjon i Oslo.