Thorvald Stoltenberg till Nordiska rådets session i Stockholm

22.10.14 | Nyhet
Thorvald Stoltenberg
Fotograf
Søren Sigfusson
Det försvars- och säkerhetspolitiska läget i Norden sätter tonen för aktualitetsdebatten vid Nordiska rådets session i Stockholm nästa vecka. Som gästtalare vid debatten fungerar Thorvald Stoltenberg, tidigare norsk utrikes- och försvarsminister i Norge samt författare av den omtalade Stoltenbergrapporten.

Thorvald Stoltenberg överlämnade i februari 2009 sin rapport Nordisk samarbeid om sikkerhets- og utenrikspolitikk till de nordiska utrikesministrarna. I rapporten presenterades ett antal politikområden och former inom vilka det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet skulle kunna utvecklas och fördjupas.

I dag har de nordiska länderna utvecklat sitt samarbete då det gäller de flesta punkterna i rapporten. Tiderna då försvarspolitik var tabu är förbi sedan länge och Nordiska rådet höll tidigare i månaden ett rundabordssamtal om nordisk försvarspolitik, det andra i ordningen, tillsammans med det norska ordförandeskapet i försvarssamarbetet NORDEFCO.

- Vi hoppas att aktualitetsdebatten också kan ta steget bortom den mer operativa försvars- och säkerhetspolitik som säkert kommer att belysas både vid statsministrarnas toppmöte samt försvarsministrarnas redogörelse. En fråga som kan bli aktuell är till exempel hur Norden ska hantera flyktingströmmarna som uppstår som en följd av krishärdarna ute i världen, säger Nordiska rådets president Hans Wallmark.

Aktualitetsdebatten med inbjuden gästtalare är ett nytt element vid Nordiska rådets session och en del av ett större reformarbete som Nordiska rådet genomför 2014-2015.

Ackrediteringen för journalister till Nordiska rådets session är öppen fram till den 23.10.

Kontakt