Thorvald Stoltenberg til Nordisk råds sesjon i Stockholm

22.10.14 | Nyhet
Thorvald Stoltenberg
Fotograf
Søren Sigfusson
Den forsvars- og sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden setter tonen for aktualitetsdebatten under Nordisk råds sesjon i Stockholm neste uke. Som gjestetaler under debatten fungerer Thorvald Stoltenberg, tidligere norsk utenriks- og forsvarsminister samt forfatter av den omtalte Stoltenbergrapporten.

Thorvald Stoltenberg overlot i februar 2009 sin rapport Nordisk samarbeid om sikkerhets- og utenrikspolitikk til de nordiske utenriksministrene. I rapporten ble det presentert flere politikkområder og -former hvor det nordiske utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet kunne utvikles og fordypes.

I dag har de nordiske landene utviklet sitt samarbeid hva de fleste punktene i rapporten angår. Tidene da forsvarspolitikk var tabu, er over for lenge siden, og Nordisk råd holdt tidligere i måneden en rundebordssamtale om nordisk forsvarspolitikk, den andre i rekken, sammen med det norske formannskapet i forsvarssamarbeidet NORDEFCO.

– Vi håper aktualitetsdebatten også kan gå et skritt videre fra den mer operative forsvars- og sikkerhetspolitikken, som sikkert vil bli belyst både på statsministrenes toppmøte og i forsvarsministrenes redegjørelse. Et spørsmål som kan bli aktuelt, er for eksempel hvordan Norden skal håndtere flyktningstrømmene som oppstår som en følge av kriseområdene ute i verden, sier Nordisk råds president Hans Wallmark.

Aktualitetsdebatten med invitert gjestetaler er et nytt element under Nordisk råds sesjon og en del av et større reformarbeid som Nordisk råd gjennomfører 2014–2015.

Akkrediteringen for journalister til Nordisk råds sesjon er åpen fram til 23.10.

Kontakt