Viktigt att få in invandrarkvinnor på arbetsmarknaden

09.05.17 | Nyhet
De nordiska jämställdhetsministrarna är överens om att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att få invandrarkvinnor i jobb. – Deltagande i arbetslivet är nyckeln till att invandrarkvinnor ska bli självförsörjande och integrerade. Därför har temat hög prioritet i det nordiska samarbetet, säger Norges barn- och jämställdhetsminister Solveig Horne.

Ministermötet ägde rum ombord på Hurtigruten mellan Svolvær och Tromsø i Norge och leddes av barn- och jämställdhetsminister Solveig Horne, eftersom Norge har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2017.

– Den viktigaste jämställdhetsfrågan i Norden i dag är att öka jämställdheten för vissa kvinnor i etniska minoritetsmiljöer som i dag inte har möjlighet att delta i samhället på lika villkor som män. Här menar jag att det är viktigt att vi har en dialog även med männen. Män, inte minst fäder, är avgörande för acceptansen av våra jämställdhetsvärderingar. Det kan uppstå en konflikt mellan patriarkal kultur och våra nordiska frihetssamhällen som är viktig att diskutera, säger Danmarks jämställdhetsminister Karen Ellemann.

Arbete är nyckeln till god integration

Övriga deltagare på mötet var Islands jämställdhetsminister Þorsteinn Víglundsson, Grönlands jämställdhetsminister Sara Olsvig, Färöarnas jämställdhetsminister Eyðgunn Samuelsen, representanter från ämbetsverken i Finland och Sverige samt Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten. 

– Arbete är utan tvekan nyckeln till god integration. Ministerrådet kommer att bidra till utbyte av bästa praxis och uppbyggnad av kunskap genom integrationsprogrammet och den clearingcentral som nyligen grundades av Nordens välfärdscenter, säger Dagfinn Høybråten.

Några generella likheter i de nordiska länderna

– Kvinnor med invandrarbakgrund har några generella likheter i de nordiska länderna: de har lägst sysselsättning, lägst inkomst, lägst utbildning och är överrepresenterade bland försörjningsstödstagare, säger Sylo Taraku, rådgivare på tankesmedjan Agenda, medlem i Brochmann II-kommittén.

Taraku har skrivit ett protokoll om integration av kvinnor med invandrarbakgrund för Nordiska ministerrådet på uppdrag av barn- och jämställdhetsministeriet i Norge.

Även om den nuvarande situationen för invandrarkvinnor på arbetsmarknaden kan tyckas dyster är han ändå optimistisk.

– Det finns en stark social rörlighet bland kvinnliga efterkommande till invandrare. På vissa områden, till exempel utbildning, gör de bättre ifrån sig än männen, säger Sylo Taraku, som inledde dagens möte.

Konferens om hatiska uttalanden

Den 21 juni är barn- och jämställdhetsminister Solveig Horne värd för en internationell konferens om hatiska uttalanden.

  • Nordisk konferens om hatiska uttalanden

–  Det gläder mig att vi på ministermötet diskuterade hur vi kan motverka hatiska uttalanden. Det är en utmaning som vi står inför i alla nordiska länder. Yttrandefriheten ska stå stark och den bör vi värna. Samtidigt vet vi att hatiska uttalanden kan få allvarliga konsekvenser för individer, grupper och hela samhället, säger Horne.