Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Urban Emanuelsson, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala, Sverige

Urban Emanuelsson, der er en ofte anvendt foredragsholder både nationalt og internationalt, indstilles for i mange år at have arbejdet med stort engagement for bevarelse og for en holdbar anvendelse af biologisk mangfoldighed og naturresurser i et landskabsperspektiv.

Urban Emanuelsson har ufortrødent gennem sit arbejde virket for at fremhæve menneskets rolle og store betydning for at bevare den kulturarv, som landskabet i dag er.

Han arbejder aktivt for at bygge bro over den kløft, der mange gange siges at være mellem naturvidenskab og samfundsvidenskab, mellem menneskene og natur.

Han indså tidligt den historiske betydning af markanvendelse for dagens landskab og biodiversitet, hvilket bl.a. kom til udtryk i en bog om "Det skånska kulturlandskapet", som han skrev sammen med flere andre biologer og geografer.

Han peger med stor tydelighed på, at planternes - og dyrenes - fortsatte eksistens netop ligger i menneskenes kundskab og engagement. Dette kommer til udtryk i hans arbejde med den såkaldte Ölandsmodel, hvorefter man kan forvalte det opdyrkede landskab og dets rige kulturindslag.

Dog er modellens fremgang resultat af mange menneskers engagement og få kan alene tage æren for det. Om nogen skal tage æren for det, er det Urban Emanuelsson.

Urban Emanuelsson arbejder også med flere forskningsprojekter, HagmarksMistra og Naturbeskyttelseskæden, og leder også arbejdet med at færdiggøre en planlagt bogudgivelse i tre bind om menneskets forhold til landskabet, planterne og dyrene i Sverige fra før, i dag og i fremtiden.