Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Redegørelse om Nordisk Ministerråds arbejde mod antibiotikaresistens (Dokument 4/2019)