22.
Nordisk Råds beretninger

22.1.
Kontrolkomiteens beretning om virksomhed 2021, Dokument 18/2021

428
Christian Juhl
Inlägg

Tak. Det handler i princippet om det hele, men selvfølgelig med udgangspunkt i Kontrolkomitéen.

429
Anders Kronborg
Replik

Jeg vil bare bakke hr. Christian Juhl op, for jeg synes i virkeligheden, at du fuldstændig rammer hovedet på sømmet.

430
Christian Juhl
Svar på replik

Den store fordel ved os, der er i Nordisk Råd, er, at vi har to muligheder: Vi kan udtale os samlet, vi kan holde møder med Ministerrådet, men vi kan også gå hjem til vores egne parlamentarikere og

431
Annette Lind
Inlägg

Tak, præsident. Jeg taler på Socialdemokratiets vegne. På godt jysk ville vi have sagt: Det her er en træls sag.

433
Christian Juhl
Inlägg

Jeg forstår blot, at vi stadig væk skal holde os vågne, uanset hvor vi arbejder, og hjælpe kontrolkomitéen med at lave det her arbejde.

22.2.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2020, C 4/2021

22.3.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Ministerråds virksomhed for 2020, C 3/2021/kk

22.4.
Betænkning over Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2020, C 5/2021/kk

22.5.
Nordisk Råds årsberetning 2020, Dokument 1/2021

22.6.
Færdigbehandlede og opretholdte rekommandationer og interne beslutninger 2021, Dokument 16/2021