22.
Skýrslur Norðurlandaráðs

22.1.
Skýrsla eftirlitsnefndar um starfsemi ársins 2021, skjal 18/2021

428
Christian Juhl
Erindi

Tak. Det handler i princippet om det hele, men selvfølgelig med udgangspunkt i Kontrolkomitéen.

429
Anders Kronborg
Andsvar

Jeg vil bare bakke hr. Christian Juhl op, for jeg synes i virkeligheden, at du fuldstændig rammer hovedet på sømmet.

430
Christian Juhl
Svar við athugasemd

Den store fordel ved os, der er i Nordisk Råd, er, at vi har to muligheder: Vi kan udtale os samlet, vi kan holde møder med Ministerrådet, men vi kan også gå hjem til vores egne parlamentarikere og

431
Annette Lind
Erindi

Tak, præsident. Jeg taler på Socialdemokratiets vegne. På godt jysk ville vi have sagt: Det her er en træls sag.

433
Christian Juhl
Erindi

Jeg forstår blot, at vi stadig væk skal holde os vågne, uanset hvor vi arbejder, og hjælpe kontrolkomitéen med at lave det her arbejde.

22.2.
Nefndarálit um skýrslu Ríkisendurskoðunar til Norðurlandaráðs um endurskoðun á reikningsskilum Norðurlandaráðs 2020, C 4/2021

22.3.
Nefndarálit um skýrslu Ríkisendurskoðunar til Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar um starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar 2020, C 3/2021/kk

22.4.
Nefndarálit um skýrslu Ríkisendurskoðunar til Norðurlandaráðs og Norrænu ráðherranefndarinnar um starfsemi Norræna menningarsjóðsins 2020, C 5/2021/kk

22.5.
Ársskýrsla Norðurlandaráðs 2020, skjal 1/2021

22.6.
Endanlega afgreidd og viðhaldin tilmæli og innri ákvarðanir 2021, skjal 16/2021