Nordisk samarbeidsprogram for regional utvikling og planlegging 2021–24 – for et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden

Information

Publish date
Abstract
Det regional- og planpolitiske samarbeidet tar utgangspunkt i at ulike deler av Norden har særegne fortrinn og ulike forutsetninger for utvikling og omstilling. I dette samarbeidsprogrammet for regional utvikling og planlegging vil vi de kommende årene vektlegge grønn og inkluderende byutvikling, grønn og inkluderende rural utvikling og grønne, innovative og resiliente regioner. Dette vil være vårt viktigste bidrag til å nå de tre strategiske prioriteringene i handlingsplan 2021-24 for Vår visjon 2030.
Publication number
2020:713