Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Halvtidsutvärdering av Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vår vision 2030 i perioden 2021 - 2024

18.10.22 | Aarende

Information

Ärendenummer
Dokument 7/2022
Utskott

Dokumentation

  Dokument
  Halvtidsutvärdering av Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vår vision 2030 i perioden 2021 - 2024
  Halvtidsutvärdering av Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vår vision 2030.PDF
  PDF document, 21.38 MB
  Väliarviointi Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030n toimintasuunnitelmasta vuosiksi 2021–2024.pdf
  PDF document, 5.33 MB
  Milliúttekt á framkvæmdaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar fyrir Framtíðarsýn okkar 2030 á tímabilinu 2021–2024.pdf
  PDF document, 5.4 MB