e1 (Island)

e1 - Island
Fotograf
norden.org
En app som sammanför elbilsägare och ägare av laddningsstationer

Appen e1 framstår som ett fint exempel på hur digital innovation kan medverka till en hållbar livsstil i Norden.

e1 är en online-marknadsplats för laddningsstolpar för elbilar som ger elbilsägaren en överblick över tillgängliga stolpar och därefter kan den lämpligaste laddningsstationen enkelt väljas enligt placering och pris. Det är således en konsumentnära och användarvänlig lösning som gör det bekvämare och mer attraktivt att vara elbilsägare.

Denna metod kan användas var som helst i världen där mobilförbindelserna är goda.