e1 (Island)

e1 - Island
Fotograf
norden.org
En app som forbinder elbileiere med eiere av ladestasjoner

Appen e1 framstår som et godt eksempel på hvordan digital innovasjon kan medvirke til bærekraftig livsstil i Norden.

e1 er en online-markedsplass for ladestasjoner til elbiler som kan gi elbileieren et overblikk over tilgjengelige ladestasjoner, og så kan den mest opplagte ladestasjonen enkelt velges ut fra plassering og pris. Det er dermed en borgernær og brukervennlig løsning som gjør det enklere og mer attraktivt å være elbileier.

Denne metoden kan brukes hvor som helst i verden med god mobildekning.