Jens-Kjeld Jensen, skribent – Färöarna

Jens-Kjeld Jensen
Fotograf
Jens-Kjeld Jensen
Har i över 40 år beskrivit den biologiska mångfalden på Färöarna.

Jens-Kjeld Jensen har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2020.

Om det ska göras något för att skydda den biologiska mångfalden, måste man veta vad det är som ska skyddas. Ett massivt intresse för naturen och naturförhållanden har i över 40 år drivit kocken Jens-Kjeld Jensens verksamhet som skribent. Med fem böcker och över 500 artiklar, av dem mer än 200 vetenskapliga och populärvetenskapliga, om den färöiska biodiversiteten, är det knappast rättvist att beskriva hans verksamhet som en hobby. Något han själv annars föredrar. Utöver sitt skrivande är Jens-Kjeld Jensen även aktiv ute i fält och hans samling av färöiska möss har använts till forskning i både Tyskland och Storbritannien.

I sina studier av biodiversiteten har Jens-Kjeld Jensen lagt stor vikt vid nya och invasiva djur och växter och medverkat till att kartlägga över 350 nya arter på Färöarna. Med över 25 000 besökare på sin hemsida i månaden når Jens-Kjeld Jensen brett ut med sina artiklar om den biologiska mångfalden på Färöarna.

Han är arketypen för medborgaren som följer sin övertygelse oavsett hur många hinder som dyker upp i hans väg. 

- Ricardo L. Palma, insektskurator, Wellington, Nya Zeeland