Liisa Akimof - Finland

Miljøpris finland 2024
Fotograf
Private
Hoplax stationsområde i Helsingfors är ett exempel på cirkulära lösningar som märkbart förbättrar den byggda miljön och gör den mer hållbar och till stor inspiration.

Liisa Akimof har nominerats till Nordiska rådets miljöpris 2024.

Liisa Akimof har utvecklat Hoplax (fi: Huopalahti) tågstationsområde i Helsingfors 10 år enligt principerna för renovering och ekologiskt byggande. Hoplax-området är en knutpunkt för flygtåget och annan tågtrafik endast 6 km från Helsingfors centrum, och dess kombination av ekologisk renovering och nybyggnation med återvunna material gör en skillnad för tiotusentals resenärer varje dag. De gamla byggnaderna har tagits i bruk på nytt för nya ändamål och exempelvis har vaktstugan gjorts om till café, och på gården har uppförts teatervisningar. 

 

De 100 år gamla byggnaderna på stationsområdet i trä och tegel har renoverats med traditionella metoder och värms upp med geotermisk energi. Taket på stationens nya byggnad består av återvunna tegel och dörrar och fönster är återvunna och innerväggarna spacklade med lera. Det nyaste projektet var en ny byggnad i trä med fyra bostäder, byggnaden är designad för att ha en livscykel på 400 år. Efter så lång tid har träden till huset återskapats i skogen flerfalt och hållbarhetsgapet eliminerats. 

 

Akimofs nybygge är byggt enligt den nya och innovativa Aaltopuu-trämaterialteknologin, ett olimmat massivt träelement byggt med gängstänger. Aaltopuu är både ekologiskt, ekonomiskt, hälsosamt, nedmonterbart och återvinningsbart och idén bygger på traditionella nordiska byggmetoder. Metoden är därtill lättapplicerbar och skalbar i alla sammanhang. 

 

Hoplax stationsområde i Helsingfors visar att en vanlig människas vision om cirkulära lösningar och som genomförd märkbart kan förbättra den byggda miljön och göra den mer hållbar och till stor inspiration.