Olli-Pekka Tennilä

Olli-Pekka Tennilä
Fotograf
Olli-Pekka Tennilä
Olli-Pekka Tennilä: Ontto harmaa. Diktsamling, Poesia, 2016

Ontto harmaa (Ihålig grå, övers. Henrika Ringbom, inte publicerad) återkommer bokstaven o ofta – ibland som en symbol eller ett tomrum, ibland som en person. Fragment för fragment tycks diktsamlingen också teckna formen av en ring – med dess enkla skönhet och oändliga rörelse.

Diktjaget vandrar hela tiden nära läsaren, iakttagande och utforskande språket, sina tankar, företeelser och varelser i världen. I sin enkelhet är reflektionerna njutbart eleganta och ändå lekfulla. Stroferna följer på varandra frigjorda och med en fridfull säkerhet, men alltid pregnanta, fulla av mening och mångtydighet.

Olli-Pekka Tenniläs poesi växer fram i gränslandet mellan ljus och dunkel, i en frodig terräng av ständigt skiftande perspektiv och plötsliga insikter, där blicken fokuseras på det slumpmässiga. Öar jämförs med tankar, myrans arbete med konstnärens arbete, iakttagelser uppenbarar sig och viker undan – och existerar, även då de förblir dolda för oss. Språket och världen är ett och ledsagar varandra genom verket.

Ute på havet är det svårt att tro att vädret skulle kunna förändras

så fort. Så totalt.

Det är svårt att tro att förhållandena skulle kunna förändras så

som de förändras.

Som poet och tänkare kan Tennilä betraktas som en efterföljare till Herakleitos och Mirkka Rekola, och såväl filosofi som naturvetenskap vävs naturligt in i samlingen. I sin chosefrihet och jordnärhet är Ontto harmaa framför allt högst levande poesi, ett självlysande verk på vars sidor begrundan, fantasi och konkreta observationer möts i språket och bildar en sällsynt helgjuten och organisk helhet.

Ontto harmaa är ett tidlöst och lysande diktverk som tilltalar läsaren på ständigt nya sätt. Det visar ofrånkomligen att djup står att finna nära, i det lilla och det enkla – och att marginalen kan rymma allt som behövs, och mer därtill.

Tennilä har själv tryckt den finskspråkiga utgåvan med en Heidelberg-högtryckspress. . Det tidskrävande tryckarbetet kan jämföras med tankearbete, sättningen av typerna med iakttagelsers flyktiga organisering, och själva språket tycks ha lämnat efter sig spår, lätta avtryck på papperet, som ett djur.

Stör det dig om det då finns ett synnerligen intelligent djur i rummet? Ett djur

som det sägs är synnerligen intelligent.

Eller om det inte är ett djur. Det är i vart fall stumt, säger inget.

Tänker knappast ens.

Det behöver inte.

Olli-Pekka Tennilä (f. 1980) gav ut sin första diktsamling Ololo 2008 (ntamo). Följande samling Yksinkeltainen on kaksinkeltaista (Poesia 2012) belönades med Runebergspriset i litteratur. Hans tredje verk, Ontto harmaa, valdes till årets aforismbok 2016 i Finland. Tennilä är också en av det kooperativa förlaget Osuuskunta Poesias stiftande medlemmar och dess förlagschef. Poesia har i snart åtta år varit en pionjär inom samverkande förlagsverksamhet i Finland.