Olli-Pekka Tennilä

Olli-Pekka Tennilä
Photographer
Olli-Pekka Tennilä
Olli-Pekka Tennilä: Ontto harmaa. Diktsamling, Poesia, 2016

Ontto harmaa (Ihålig grå, oversatt til svensk av Henrika Ringbom, upublisert) opptrer ofte bokstaven o – iblant som symbol eller tomrom, iblant som person. Fragment for fragment er det som om diktsamlingen også tegner en ring – en form med enkel skjønnhet og uendelig bevegelse.

Diktets jeg vandrer hele tiden nær leseren og iakttar og utforsker språket, sine tanker, verdens saker og vesener. I all sin enkelhet er refleksjonene frydefullt elegante og likevel lekne. Strofene følger hverandre, frigjorte og med en rolig sikkerhet, men hele tiden vektige, fulle av mening og flertydighet.

Olli-Pekka Tenniläs poesi vokser fram i grenselandet mellom lys og halvmørke, i et frodig terreng av stadig vekslende perspektiver og brå innsikter, der blikket fokuseres på det slumpmessige. Øyer lignes med tanker, maurens arbeid med kunstnerens arbeid, iakttakelser dukker opp og viker unna – og finnes, også når de forblir skjult for oss. Språket og verden er ett og fører hverandre gjennom verket.

Ute på havet är det svårt att tro att vädret skulle kunna förändras

så fort. Så totalt.

Det är svårt att tro att förhållandena skulle kunna förändras så

som de förändras.

Som poet og tenker kan Tennilä regnes som en etterfølger etter Heraklit og Mirkka Rekola, og både filosofi og naturvitenskap veves utvungent inn i samlingen. I sin utilgjorthet og jordnærhet er Ontto harmaa framfor alt sprell levende lyrikk, et selvlysende verk der funderinger, fantasi og konkrete betraktninger på sidene møtes i språket og danner en usedvanlig ubrutt og organisk helhet.

Ontto harmaa er et tidløst og lysende diktverk som taler til leseren på stadig nye vis. Den viser på en uimotståelig måte hvordan dybden er å finne i det nære, det lille og det enkle – og at det marginale kan romme alt som trengs, og mer til.

Tennilä har selv trykt den finskspråklige utgaven med en Heidelberg-høytrykkpresse. Det tidkrevende trykkearbeidet kan sidestilles med tankearbeidet, settingen av typene med den flyktige organiseringen av observasjoner, og selve språket ser ut til å ha etterlatt spor som et dyr, svake fordypninger i papiret.

Stör det dig om det då finns ett synnerligen intelligent djur i rummet? Ett djur

som det sägs är synnerligen intelligent.

Eller om det inte är ett djur. Det är i vart fall stumt, säger inget.

Tänker knappast ens.

Det behöver inte.

Olli-Pekka Tennilä (f. 1980) publiserte sin første diktsamling Ololo i 2008 (ntamo). Den neste samlingen, Yksinkeltainen on kaksinkeltaista(Poesia 2012), ble belønnet med Runebergprisen. Det tredje verket, Ontto harmaa, ble valgt til årets aforismebok i Finland i 2016. Tennilä er også forlagssjef for og en av grunnleggerne av det kooperative forlaget Osuuskunta Poesia. Poesia har vært en pioner innen samvirkebasert forlagsvirksomhet i Finland i snart åtte år.