Plastic Change

Plastic Change
Fotograf
Plastic Change
Ideell organisation baserad i Danmark, bekämpar plast i havet

Plastic Change nomineras eftersom organisationen har lyckats med att få både politikerna, befolkningen och industrin att engagera sig och skapa lösningar för att motarbeta plastförorening av haven både nationellt och internationellt. Plastic Change har som mission att arbeta med dokumentation, förmedling och lösningar. Plastic Changes kampanj ”Drikkevand uden mikroplastik, tak” 2017 ledde till att miljöministern beslöt utföra en undersökning av dricksvattnet i Danmark. Under 2017 nådde Plastic Change ut till över 51 miljoner människor med en kort film om plast. Organisationen är starkt partnerskapsdriven både i förhållande till andra organisationer och till näringslivet, exempelvis i form av demonstrationsprojekt där plastavfall från havet återanvänds i nya produkter.

Mer information