Rec Alkaline Ltd (Finland)

Rec Alkaline Ltd (Finland)
Fotograf
Rec Alkaline
Alkaliska batterier blir ren gödsel med mikronäringsämnen.

Kriterierna för årets pris förutsätter att årets vinnare gör en extraordinär insats för miljön och att insatsen har ett nordiskt perspektiv samt relevans utanför Norden.

Rec Alkaline Ltd nomineras eftersom företagets innovativa och patenterade lösning för återbruk av alkaliska batterier uppfyller dessa kriterier fullt ut. Företaget uppnår inte bara en högre återbrukseffekt av alkaliska batterier än med traditionella metoder, utan slutprodukten är därtill ren och en eftertraktad resurs på den globala marknaden, där det finns ett ökande behov att tillsätta zink och mangan i gödslingen av världens livsmedelsproduktion av bl.a. ris och korn. Underskott av zink är ett omfattande hälsoproblem i utvecklingsländer, och Rec Alkaline kan erbjuda ett bidrag till lösningen av detta problem genom miljövänlig produktion av zink och mangan till gödsling.