Restarters Oslo (Norge)

Restarters Oslo (Norge)
Fotograf
Karoline Hippe
Inspirerar folk att ta del i en kreativ och social reparationskultur.

Restarters Oslo nomineras eftersom konceptet med att allmänheten kan få möjlighet att reparera sin elektronik tillsammans med frivilliga med tekniska färdigheter är värt att stötta. Konceptet kan spridas till andra länder och därmed minska elektroniskt avfall samt utsläpp av CO2 och miljögifter. Restarters Oslo har som övergripande mål att bidra till att skapa en kultur för reparation av elektronik i Norge, och har genom sitt arbete med att introducera ”fixarfester” för elektronik varit med och satt slit och släng-mentaliteten inom elektronik under lupp.