Restarters Oslo (Norge)

Restarters Oslo (Norge)
Fotograf
Karoline Hippe
Inspirerer folk til å ta del i en kreativ og sosial reparasjonskultur.

Restarters Oslo innstilles til finalen ettersom konseptet om at alminnelige mennesker kan få mulighet til å reparere sin elektronikk sammen med frivillige med tekniske ferdigheter, er verd å støtte, siden konseptet kan spres til andre land og dermed redusere elektronisk avfall, CO2 og miljøgifter. Restarters Oslo har som overordnet mål å bidra til å skape en kultur for reparasjon av elektronikk i Norge, og har gjennom sitt arbeid med å introdusere Fiksefester for elektronikk vært med på å sette bruk-og-kast-tradisjonen innenfor elektronikk på dagsordenen.