Sampo Haapamäki

Sampo Haapamäki
Photographer
Mika Ranta
Sampo Haapamäki är nominerad till Nordiska rådets musikpris 2020 för verket ”Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille”, pianokonsert (2017).

Motivering:

Sampo Haapamäki (f. 1979) har som kompositör skapat en stark egen röst, som är exceptionellt intressant både i Finland och internationellt. Dess kärna består av kvartstoner som han har utforskat i sitt komponerande i över 15 år. Haapamäki har komponerat akustisk musik för många olika ensembler allt från orkester till kör samt elektroakustisk flerkanalsmusik. Han har även medverkat i utvecklingen av nya instrument för framförande av kvartstonsmusik. Haapamäkis ”Konsert för kvartstonspiano och kammarorkester” är ett lysande exempel på tonkonst där innovation och långsiktig forskning smälter in som en naturlig del av det musikaliska språket. Verket uruppfördes av pianisten Elisa Järvi och kammarorkestern Avanti! i november 2107. Klaviaturen på kvartstonspianot som användes vid uppförandet är resultat av Haapamäkis och Järvis gemensamma designarbete. Konserten är en högklassig och imponerande helhet där Haapamäkis långa upptäcktsresa kristalliseras i ett gnistrande, sällsamt vackert tonspråk, och kvartstonerna ljuder utöver pianot även med hela orkesterns kraft. Kompositören behärskar den omfattande konsertformen med säker hand.