Sampo Haapamäki

Sampo Haapamäki
Fotograf
Mika Ranta
Sampo Haapamäki er nominert til Nordisk råds musikkpris 2020 for verket ”Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille” [Quarter-tone Piano Concerto], klaverkonsert (2017).

Begrunnelse:

Som komponist har Sampo Haapamäki (f. 1979) skapt en helt egen stemme som er usedvanlig interessant både på nasjonalt finsk og internasjonalt nivå. I kjernen finner vi kvarttonetrinnene, som han har utforsket i sitt komposisjonsvirke i over 15 år. Haapamäki har komponert akustisk musikk for mange ulike ensembler fra orkester til kor samt elektroakustisk flerkanalsmusikk. Han har også vært med på å utvikle nye instrumenter for framføring av kvarttonemusikk. Haapamäkis konsert er et strålende eksempel på tonekunst der innovasjon og iherdig utforskningsarbeid smelter sammen og blir en naturlig del av tonespråket. Verket ble urframført av pianisten Elisa Järvi og kammerorkesteret Avanti! i november 2017. Klaviaturet til kvarttoneklaveret som ble brukt under framføringen, er utviklet av Haapamäki og Järvi i fellesskap. Konserten er en lødig og bevegende helhet der Haapamäkis mange år lange oppdagelsesferd utkrystalliserer seg i et glitrende, underlig vakkert tonespråk, og kvarttonetrinnene spilles ikke bare av klaveret, men også av et fullt kammerorkester. Komponisten behersker også den store konsertformen med sikker hånd.