Too Good To Go (Danmark)

Too Good To Go - Danmark
Photographer
norden.org
En app för att köpa billig mat före stängningstid och bekämpa matspill

Too Good To Go föreslås få priset eftersom tjänsten på ett innovativt digitalt, enkelt och populärt sätt bidrar till att ändra konsumenters och företags inställningar till matspill och resursanvändning.

Tjänsten fokuserar på att reducera förbrukning av mat och resurser i samhället och används inte – som så många andra liknande tjänster – till att också göra reklam för erbjudanden. Konceptet kan bidra till att inspirera andra till liknande idéer inom andra branscher och har redan spridits till flera länder.

Initiativet ligger helt i linje med de nya globala målen för hållbar utveckling som bl.a. fokuserar på att minska matspill och övrig resursanvändning.