Too Good To Go (Danmark)

Too Good To Go - Danmark
Fotograf
norden.org
En app der du kan kjøpe billig mat før stengetid og bekjempe matsvinn

Too Good To Go innstilles fordi tjenesten på en innovativ digital, enkel og folkelig måte er med på å endre forbrukeres og forretningers holdninger til matsvinn og ressursforbruk.

Tjenesten fokuserer på å redusere forbruk av mat og ressurser i samfunnet og blir ikke – som så mange andre lignende tjenester – også brukt som tilbudsavis. Konseptet kan være med på å inspirere andre til lignende ideer i andre bransjer og er allerede utbredt til flere land.

Initiativet er helt i tråd med de nye verdensmålene for bærekraftig utvikling, som bl.a. har fokus på å redusere matsvinn og ressursforbruk for øvrig.