Bengt Forsberg

Bengt Forsberg
Fotograf
Bengt Forsberg
Bengt Forsberg är en av 13 artister som är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2019.

Den intelligens och värme med vilken pianisten Bengt Forsberg närmar sig musiken är tydlig oavsett vad han tar sig för. Bengt Forsberg får musikens undertexter att vibrera. Som solist och kammarmusiker letar han med iver upp underbar musik som musikhistoriens mindre pigga händer sorterat bort.

Bengt Forsberg föddes 1952 i Edsleskog. Han siktade först på att utbilda sig till organist, men bytte under vägen till piano. Efter fortsatta pianostudier i Köpenhamn och London påbörjade han en karriär som konsertpianist – inte sällan med sådana relativt okända och utmanande tonsättare som Charles Alkan och Kaikhosru Sorabji på repertoaren. Under många år har han också varit Anne Sofie von Otters ständiga musikaliska följeslagare i en lång rad uppmärksammade inspelningar på bland annat Deutsche Grammophon. Den uppmärksammade CD:n Neglected works for piano presenterar en lång rad verk av tonsättare som oförskyllt hamnat i skymundan, däribland Amy Beach, Vítĕzslava Kaprálová, Ruth Sofia Almén och Grażyna Bacewicz.