Christina Åstrand

Christina Åstrand
Photographer
Christina Åstrand
Christina Åstrand är en av 13 artister som är nominerade till Nordiska rådets musikpris 2019.

Christina Åstrand (f. 1969) är på alla plan en oerhört anmärkningsvärd och mångsidig violinist – som solist, kammarmusiker och konsertmästare för Danmarks Radios symfoniorkester DR SymfoniOrkestret. Det sistnämnda har hon varit sedan 1993, då hon som 22-åring fick platsen. Hennes repertoar för både solokonserter och kammarverk spänner från de klassiska mästerverken till alldeles samtida musik, och hon är känd för sin alltid spännande och personliga tolkning av musiken, oavsett om det handlar om de klassiska verken eller nutida musik.

Hon har uruppfört och spelat in åtskilliga violinkonserter och är bland de få violinister i världen som bemästrar György Ligetis violinkonsert. Hennes CD-inspelning av Ligeti och Per Nørgårds violinkonserter med DR SymfoniOrkestret och Thomas Dausgaard vann således det ansedda franska priset Diapason d'Or 2001.

Hon har gästat många symfoniorkestrar, i synnerhet i Norden, med stora klassiska violinkonserter och i synnerhet CD-inspelningen med violinkonserter av N.W. Gade, Lange-Müller och Rued Langgaard har varit en stor internationell framgång. Den ledde bland annat till en inbjudan att spela Gades violinkonsert med Chicago Philharmonic Orchestra. Hon fortsätter med sitt intresse för dansk musik och till hösten ska hon spela in danska romanser för violin och orkester med Åbo filharmoniska orkester. Det är helt okänd musik, av vilken väldigt lite finns i tryck. CD:n ges ut på Dacapo.

Ny musik har alltid stått hennes hjärta nära, här följer ett citat av Christina Åstrand själv: ”Samarbetet med nulevande komponister har alltid intresserat mig, därför att det gör musiken levande, meningsfull, det sätts plötsligt helt konkreta ord på den. Jag kan arbeta med nya klangfärger och speltekniker tillsammans med komponisterna, och inspirationen går i båda riktningarna. Detta arbete har kastat ett helt annat ljus över den ’gamla’ musiken för mig. Den var för mig förbunden med alltför många dogmer och regler, och jag har alltid känt mig inspärrad av traditionernas strama tyglar.”

Åtskilliga danska komponister har skrivit verk tillägnade henne. Hon har haft ett mångårigt samarbete med Hans Abrahamsen, tillsammans var de med om att grunda Århus Sinfonietta. Per Nørgårds violinkonsert Helle Nacht blev till i nära samarbete med Christina Åstrand. Hans Abrahamsen har skrivit ett nytt solostycke för violin och orkester, Niels Rosing-Schow har skrivit violinkonserten Trees – båda verken väntar på uruppförande. Pelle Gudmundsen-Holmgreen har skrivit For Violin og Orkester, som är inspelad och utkommer på Dacapo. Den 5 september 2019 ska Christina Åstrand uruppföra en dubbelkonsert för violin, piano och orkester av komponisten Allan Gravgaard Madsen med DR SymfoniOrkestret.

Kammarmusiken har också en stor plats i Christina Åstrands repertoar. Sedan 1996 har hon spelat med pianisten Per Salo i Duo Åstrand/Salo, som utöver otaliga konserter också har spelat in flera mycket rosade och prisbelönta utgivningar, bland annat Carl Nielsens violinsonater. The Danish Horn Trio (Åstrand, Salo och Jakob Keiding) står bakom hyllade utgivningar med horntrior av Brahms och Ligeti samt Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Poul Ruders och Søren Nils Eichberg.