Nordiska ministerrådets kontor i Estland

Ett av kontorets viktigaste arbete är att urskilja nya trender och se nya möjligheter för gemensamt nordiskt estniskt samarbete i dialog med de nordiska representationerna, som kontoret har ett nära samarbete med. Kontoret arbetar också brett för att vara företrädare för det som är ”Nordiskt” och exponera det nordiska samarbetet i Estland.

Information

Postadress

Lai 29
EE-10133 Tallinn

Contact
Phone
+372 627 31 00