Nordisk ministerråds kontor i Estland

Noe av det viktigste arbeidet som kontoret driver med, er å registrere nye trender og se nye muligheter for felles nordisk-estisk samarbeid i dialog med de nordiske representasjonene, som kontoret har et tett samarbeid med. Kontoret arbeider også bredt for å representere det som er nordisk, og for å eksponere det nordiske samarbeidet i Estland.

Information

Postadresse

Lai 29
EE-10133 Tallinn

Contact
Phone
+372 627 31 00