Fortsatt stöd till nordiskt-ryskt journalistsamarbete

18.06.19 | Nyhet
St. Petersburg
Fotograf
Jens Nytoft Rasmussen
Det nordisk-ryska journalistsamarbetet fortsätter också under åren 2019-20. Samarbetet har som sin uttalade premiss att en fri och oberoende press är en förutsättning för en modern demokrati. Nordiska samarbetskommittén beslöt på sitt möte den 18 juni att stöda journalistsamarbetet med 2,1 miljoner danska kronor.

Nordiska ministerrådets medie- och journalistsamarbete i Nordvästryssland har pågått genom en lång räcka år. Under perioden 2018-19 kompletterades samarbetet med en analys av ryska mediers Nordenbevakning och Nordiska mediers rapportering om Ryssland. Generellt visade analysen att rapporteringen i bägge riktningar var utpräglat negativ. Nordvästryssland, och framförallt St. Petersburg, är ett undantag - där är rapporteringen om Norden delvis mindre politisk och mer positiv.

Det nordiska journaliststödet kanaliseras liksom tidigare till Nordiskt journalistcenter och Danmarks Medie- och Journalisthögskola, som arrangerar kurser och aktiviteter med syfte att nyansera journalistiken och göra den mer faktabaserad.

De definierade målsättningarna för samarbetet är kunskaps- och kompetenshöjning, nätverksbygge och gränsöverskridande samarbete.