4. Framläggande av nya medlemsförslag

Presidenten: Vi går nu över till dagordningspunkt 4:

presentation av nya medlemsförslag.

 

Dokumentation

 

 

 

 

 

Formand! Vi ved alle, at der er store økonomiske gevinster at hente, hvis vi fjerner grænsehindringer. Det gælder især, hvis vi fjerner hindringer for, at man kan få arbejde i et andet nordisk...

Related case: Medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden

Vi i S-gruppen i kunnskap og kultur synes dette er et godt forslag. Nå har vi nettopp hatt statsministrene her, som tok opp dette med de nordiske land som integrert region. Spørsmål knyttet til...

Related case: Medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden

Jag vill börja med att säga att också den konservativa gruppen ställer sig bakom förslaget. Vi tycker att det är ett mycket bra förslag.

Vi vet att det är ett stort problem i dag. Till...

Related case: Medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden

Arvoisa puheenjohtaja! Ei niin merkittävä näkökulma, mutta pieni kuitenkin, nimittäin rajojen yli tehtävästä työstä voi olla joskus hyötyä. Eräs sukulaiseni sairastui Norjassa ja joutui siellä...

Related case: Medlemsförslag om ömsesidigt godkännande av utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer inom parallella arbetsområden

Herr president och kollegor! En av grundstenarna i det nordiska samarbetet är att vi lär av varandra, och detta medlemsförslag handlar just om det.

Vi har i välfärdsutvalget under ett antal...

Related case: Medlemsförslag om obligatorisk medling för vårdnadshavare vid separation

Från oss i Sverigedemokraterna och Nordisk frihet vill jag spontant och inledningsvis säga att vi tycker att det här är ett bra förslag. Vi konstaterade vid vårt gruppmöte att samtliga partier...

Related case: Medlemsförslag om obligatorisk medling för vårdnadshavare vid separation

Jag kan inte annat än tacka för stödet. Jag hoppas att vi alla kommer att kunna sätta just barnen i fokus. Det är inte säkert att det alltid är bäst när två föräldrar har ansvaret. Men om man...

Related case: Medlemsförslag om obligatorisk medling för vårdnadshavare vid separation

Värderade ordförande! De nordiska länderna delar inte bara historia och georgrafi utan har också under lång tid utarbetat goda samarbetsformer för försvar. Under en rad år har säkerhetsläget i vår...

Related case: Medlemsförslag om totalförsvars-, kris- och försörjningsplanering