Thomas Finnborg (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
57
Speaker role
Konservative gruppe
Date

Jag vill börja med att säga att också den konservativa gruppen ställer sig bakom förslaget. Vi tycker att det är ett mycket bra förslag.

Vi vet att det är ett stort problem i dag. Till exempel har elektriker i Norge en viss specialisering som inte de andra nordiska elektrikerna har och så vidare. Om vi hade haft en bättre fungerande gemensam syn på yrkeskvalifikationer hade många fler människor fått chansen att ta jobb i andra länder. Det finns tyvärr åtskilliga begränsningar och svårigheter att arbeta i ett annat land inom det yrke som man är utbildad.

Det är även ett problem med handläggning av validering när man söker arbete i ett annat land. Det tar väldigt lång tid, och det är svårt att hitta på nätet hur man ska göra.

Därutöver tror jag att branschen med arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer måste samverka för en enad syn på detta.