Paula Bieler (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
61
Person
Speaker role
Nordisk frihet
Datum

Från oss i Sverigedemokraterna och Nordisk frihet vill jag spontant och inledningsvis säga att vi tycker att det här är ett bra förslag. Vi konstaterade vid vårt gruppmöte att samtliga partier nationellt har drivit och lyft fram liknande frågor. Jag tycker att det är fint att barnperspektivet finns med på ett tydligt sätt. Jag hoppas att man kan betona barnens rätt till båda föräldrarna, att man trycker på att gemensam vårdnad ska eftersträvas om inte extraordinära omständigheter råder.

Sedan kan man såklart diskutera vad som är en nordisk respektive nationell fråga. Men att vi åtminstone ska lära och inspireras av varandra tycker vi är väldigt välkommet och fint.