Lennart Axelsson (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
60
Speaker role
Socialdemokratiska gruppens talesperson
Datum

Herr president och kollegor! En av grundstenarna i det nordiska samarbetet är att vi lär av varandra, och detta medlemsförslag handlar just om det.

Vi har i välfärdsutvalget under ett antal år nu lyft fram problem hos barn och unga, inte minst ökningen av den psykiska ohälsan. Det här förslaget ligger i linje med de förslag som vi tidigare har arbetat med. Det handlar alltså, precis som presidenten sa, om en obligatorisk medling för vårdnadshavare vid separation.

Det här är alltså ett förslag från Socialdemokraterna. Vi menar att det som Norge har jobbat med under ett antal år, och som också har gjorts på försök i vissa delar av Sverige, är något som är värt att titta på för att kanske införa även i andra länder.

När vi väljer att skaffa barn under perioder i livet har vi naturligtvis inte tanken på att det kommer att leda till att vi kommer att gå igenom en separation längre fram i livet. Men tyvärr är det så för många av oss att livet inte riktigt blir som vi hade tänkt oss. Jag har själv som ordförande i en socialnämnd hemma vid ett antal tillfällen upplevt att människor som en gång älskat varandra har svårt att fokusera på att barnen ska vara de som ska gå skadefria ur en sådan process. Vi menar att det här förslaget i alla fall skulle vara ett steg på vägen för att ge föräldrarna hjälp med att hitta det som är det viktiga i samband med en separation.

I förslagen säger vi i två attsatser att vi vill att det införs en obligatorisk medling i de nordiska länderna och att vi genomför ett seminarium alternativt en konferens för att diskutera de här frågorna. I slutet står det att det är viktigt att förebygga konflikter och situationer som kan påverka unga människors psykiska hälsa. Obligatorisk medling vid separation när det finns minderåriga barn kan vara ett sätt att hjälpa föräldrarna att bestämma hur den gemensamma vårdnaden ska se ut innan situationen har blivit infekterad eller för att minska eller lösa konflikter.